Begroting 2024: Financiën


Ons doel: Een duurzaam financieel evenwicht behouden.

Rekening houden met extra investeringen

We hebben de afgelopen jaren een solide financiële basis gebouwd. Maar: we staan nu voor flinke uitdagingen. Onze wereld verandert voortdurend en ook wij merken de gevolgen van inflatie, wisselende energiekosten en klimaatverandering. Voor een betaalbaar en houdbaar financieel beleid beperken we de stijging van onze uitgaven zoveel mogelijk.

Maar onze ambities op het gebied van waterkwaliteit vragen nu om extra financiële ruimte. En voor de toekomst moeten we al rekening houden met extra investeringen voor de bouw van onze nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen, de invoering van de Europese richtlijn stedelijk afvalwater en met het op peil houden van de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

We dekken de extra uitgaven die we in 2024 doen voor waterkwaliteit voor een deel door ombuigingen of efficiency binnen onze bestaande financiële ruimte. Dit betekent bijvoorbeeld dat we bestaande activiteiten meer inzetten voor waterkwaliteit of dat we beheer en onderhoud meer risico gestuurd gaan inrichten.

Dit gaan we doen in 2024

  • Wij beheren de financiën en financiële processen van Delfland.
  • We beheren en monitoren ons vastgoed volgens wettelijke inkoopbeleid.
  • We houden periodiek onze financiële beleidsdocumenten bij.
  • Lees in de Begroting 2024 meer over Financiën, vanaf ‘3.5.1 Programmalijn: Financiën’

De uitdagingen van Delfland