Begroting 2024: Organisatie en bedrijfsvoering


Ons doel: Een professionele, toekomstbestendige, rechtmatig handelende en resultaatgerichte organisatie zijn.

Voorbereid op de toekomst

We zijn een professionele organisatie die in verbinding staat met de maatschappij en strategieën ontwikkelt om veranderingen tegemoet te treden en deze te vertalen naar ons handelen. We zijn een organisatie die door duidelijke sturing op doelen en goed ingerichte processen resultaatgericht opereert en die ervoor zorgt dat medewerkers goed toegerust zijn voor die toekomstige ontwikkelingen. Gerichte aandacht voor integriteit en auditen verankert rechtmatigheid en bevordert continu leren.

Dit gaan we doen in 2024

  • We hebben aandacht voor integriteit en auditen, om het vertrouwen en continu te leren te bevorderen.
  • We gaan door met de ontwikkeling van ons onderhoudsbeheersysteem. Zo kunnen we aan de hand van historisch opgebouwde (onderhouds)gegevens voor elke asset goed onderbouwde keuzes kunnen maken over het onderhoud.
  • We zorgen voortdurend dat we optimaal beschermd zijn tegen cyberaanvallen.
  • Lees in de Begroting 2024 meer over Organisatie en bedrijfsvoering, vanaf ‘3.6: Organisatie en bedrijfsvoering’

Wat doe jij bij een cyberaanval?