Het reces: een zomer vol inspiratie, zonder vergaderingen


Op 11 juli was de laatste vergadering van ons algemeen bestuur voor de zomervakantie; daarna startte ‘het reces’. Een woord dat Van Dale omschrijft als ‘een periode waarin een college niet vergadert’. Voor mij als bestuurder zijn het weken waarin ik meer tijd heb voor inspiratie, ontspanning en reflectie. In het besef dat het werk van ons waterschap altijd doorgaat.

Orchard-trees-1024x682

De lezing van historicus Jacques Moerman over de Kruikiuskaart tijdens het Delfland Festival van donderdag 4 juli was al een mooi voorproefje van inspiratie opdoen. Dit kunstwerk uit 1712 vind ik een van de mooiste voorbeelden van ons cultureel erfgoed. De kaart toont dijken, polderkaden, sluizen, boezemkanalen, polderwatergangen, molens en bruggen in ons gebied. Wat ik niet wist is dat de ligging van de watergangen 40 meter nauwkeurig is. Een knap staaltje werk als je bedenkt dat ze met kettingen de lengtes moesten bepalen.

Aftrap van het vakantieseizoen

Het Delfland Festival was voor mij een mooie gelegenheid om juist medewerkers beter te leren kennen die ik niet dagelijks spreek. Ik ben telkens weer geraakt door de trots en het enthousiasme waarmee zij over hun werk vertellen. Ze laten zien dat de maatschappelijke waarde van ons werk een grote troef is om medewerkers te behouden en nieuwe collega’s aan te trekken.

Het festival werd afgesloten met een zomerborrel en -barbecue. Wonder boven wonder bleef de regen even weg en kregen we zelfs zonneschijn. De borrel is ook de aftrap van het vakantieseizoen. Velen gaan net als ik op vakantie. Zelf ga ik, zoals altijd, naar mijn tweede vaderland Italië. Familie en vrienden bezoeken en onder de pruimenboom gitaar spelen. Eens wil ik de Herencia Latina van Paco Peña onder de knie krijgen. Maar tijdens een aflevering van College Tour zei Sting ooit dat je toch al snel 10.000 uur nodig hebt om goed gitaar te leren spelen. Dat haal ik bij lange na niet. Daarvoor moet ik eerst met pensioen en dat is nog niet aan de orde met mijn recente herbenoeming op zak.

Tijdens het reces doe ik nieuwe inspiratie op door veel boeken te lezen. Ik heb Ilja Pfeifer’s Alkibiades bewust bewaard voor de vakantie. We praten de laatste maanden steeds meer over het koesteren van de rechtstaat en democratie. Dan is het goed om terug te gaan naar de Atheense oudheid en te beseffen hoe fragiel onze democratische samenleving is, niet alleen in Nederland maar zeker ook elders in de (nog) vrije wereld.

Ons werk gaat altijd door

Toch realiseer ik me dat ons werk in deze periode zonder bestuurlijke vergaderingen gewoon doorgaat en dat vele collega’s in deze vakantietijd dus ook gewoon doorwerken. Waarschijnlijk zijn zij wel blij dat ze even met minder bestuurlijke vragen te maken krijgen en dat ze zich dus kunnen concentreren op het uitvoeringswerk. Ik wens ze goede weken en toch ook nog iets van een echte zomer om te ontspannen na het werk.

We hebben als college nu ons eerste jaar achter de rug en ook een eerste balans opgemaakt. We concluderen dat vele zaken gestaag vooruitgaan. Maar er zijn ook taaie dossiers zoals waterkwaliteit en klimaatweerbaarheid. Vooruitgang hier vraagt volharding. En dan is het dus belangrijk om nieuwe bronnen van energie aan te boren. Het reces is het uitgelezen moment daarvoor.


Meer over de dijkgraaf