Blogs van Piet-Hein Daverveldt


Als dijkgraaf is Piet-Hein Daverveldt hét gezicht van ons hoogheemraadschap. Met ‘Waterzicht’, een serie blogs en vlogs, vertelt hij in woord en beeld over zijn werk en zijn overpeinzingen.

Op deze pagina vind je de meest recente blogs van dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt.

Meer over de dijkgraaf

Het klimaatverhaal heeft de ongemakkelijke reflecties van kunstenaars nodig

Een informatief en hoopgevend congres over Zeespiegelstijging