Geothermie: zout water past niet bij Delfland


We staan in Nederland voor veel grote uitdagingen. Energiebesparing, aanpassing aan het veranderende klimaat, circulaire economie. Het zijn maar een paar van de vragen waar de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en burgers proberen een antwoord op te vinden. Een van die mogelijke oplossingen is geothermie.

waterafvoer langs kade

Wat is geothermie?

Bij geothermie halen we duurzame warmte uit de (diepe) ondergrond. Ook in het gebied van Delfland ontstaan steeds meer geothermiesystemen. Hierbij slaan we warmte op en gebruiken we deze via de bodem. Bij deze winning van energie komt zout water vrij.

Alternatieve lozingen voor zout water

Een belangrijk vraagstuk voor deze sector is: waar laten we het water dat vrijkomt bij de winning van energie? Dit is water dat vaak veel zout en andere vervelende stoffen bevat. Tot 2015 mochten we dit water in de Rijkswateren laten stromen, als het aan bepaalde voorwaarden voldeed. Dit wil Rijkswaterstaat niet meer. Daarom zijn organisaties een onderzoek gestart naar andere oplossingen om het water kwijt te kunnen. Ook kijken betrokkenen wat de voorwaarden zijn om het water wel te kunnen lozen op de Rijkswateren.

Kan Delfland helpen?

Delfland is benaderd met de vraag of we iets met het zoute water kunnen. Ook al zijn we als Delfland niet verplicht om iets met dit soort lozingen te doen, we ondersteunen anderen wel als dit mogelijk is. We hebben gekeken of we hier een alternatieve partij in kunnen zijn.

Zuiveren van zout water beïnvloedt onze doelen negatief

Uit ons onderzoek blijkt dat het zuiveren van dat water onze taken en doelen negatief beïnvloedt. Ook op de gewenste toekomst van onze afvalwaterzuiveringen. Klimaatverandering maakt de zoetwatervoorziening in Zuidwest Nederland steeds lastiger. Door onze zuiveringen om te bouwen naar zoetwaterfabrieken helpen we de zoetwatervoorziening op peil te houden.

Ons standpunt

Delfland wil altijd meewerken aan duurzame oplossingen wanneer dit voor beide partijen een meerwaarde heeft of als Delfland er geen last van heeft. Op dit moment ziet Delfland veel risico’s voor het watermilieu en de zuivering van het water.