Bijdrage watervriendelijk schoolplein


Een watervriendelijk schoolplein is niet alleen leuker en mooier, maar stimuleert ook buitenlessen. Buitenspelen op zo'n parkachtig schoolplein is daarnaast leuker, spannender en educatiever voor kinderen dan spelen op een tegelplein. Er valt veel meer te ontdekken en te doen.

Buiten in het groen spelen betekent meer beweging, meer frisse lucht en meer schaduw in hete zomers.

Kinderen spelen in een beekje op het schoolplein

Help de wijk klimaatbestendiger te maken

Met een watervriendelijk schoolplein, of groenblauw schoolplein zoals wij dat noemen, draag je tegelijkertijd bij aan het aanpassen van de wijk aan steeds extremer weer, omdat:

  • bij hevige regen het water beter en sneller weg kan zakken of wordt opgevangen, en dat betekent: minder (regenwater)plassen bij de school en in de wijk;
  • bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw.

Informatie en inspiratie

Samen met de provincie Zuid-Holland zijn we in samenwerking met veel gebiedspartners een website gestart met meer informatie en inspiratie over Groenblauwe Schoolpleinen. Hier staat ook meer informatie over de verschillende subsidieverstrekkers en fondsen die kunnen helpen bij het financieren van de aanleg van een groenblauw schoolplein.

Kinderen spelen in een speeltoestel vol planten

Lespakket 'Water en klimaat in jouw straat'

Wij willen basisschoolleerlingen spelenderwijs bewust maken van water en wat de klimaatverandering betekend voor hun wijk. Met het gratis online lespakket Water & klimaat in jouw straat (waterklimaatles.nl) ontdekken leerlingen uit groep 6, 7 en 8 welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen om regenwater op te vangen. En vooral wat zij zelf, hun school en de mensen in de buurt kunnen doen. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten houden en een fijne leefomgeving hebben.

We adviseren om dit lespakket in gebruik te nemen bij de aanleg van een groenblauw schoolplein. We komen graag langs voor een gastles om het onderwerp met de kinderen te bespreken.

Kinderen spelen in het groen op een schoolplein

Advies

Vraag je je af hoe je de realisatie van een groenblauw schoolplein moet aanpakken of ben je op zoek naar meer informatie en/of inspiratie?

Kijk dan eerst op www.groenblauweschoolpleinen.nl.


Heb je hierna nog vragen of ideeën?

Neem dan contact op met info@klimaatkrachtig.nl.

Kinderen spelen op een schoolplein van aarde en takken