Afvangpilot rivierkreeften


Exotische rivierkreeften leven in grote aantallen in Delflands gebied. Door hun graaf- en vraatgedrag brengen ze schade toe aan oevers en waternatuur. Dat is slecht voor de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Delfland, Wageningen Universiteit en het ministerie van LNV gaan daarom volgend jaar een pilot starten met het intensief wegvangen van de exotische rivierkreeften.

Nul-meting

Voorafgaand aan de afvangpilot doen wij een nul-meting. Dit gebeurt tussen 27 september en 15 oktober 2021 op drie plekken in ons gebied.

Bij de nul-metingen bepalen we hoeveel rivierkreeften er op dat moment zijn, zodat we volgend jaar bij de afvangpilot kunnen bepalen welk aandeel we afvangen. De kreeften worden bij een meting in bakken gestopt, gemeten en gemarkeerd met een watervaste stift. Twee weken later gaan we op deze plekken opnieuw kreeften vangen. De hoeveelheid gevangen kreeften met een merkje zegt dan wat over de grootte van de populatie rivierkreeften.

Daarnaast onderzoeken we op dit moment of de kreeften geschikt zijn om te eten.

Wat vooraf ging

Hackathon

De hackathon was het vervolg op de eerdere rivierkreeften-challenge. Delfland en het Ministerie van LNV daagden professionele partijen uit om een ontwerp te maken voor een effectief kreeftenvangtuig. De drie beste uitwerkingen kregen een financiële bijdrage voor het ontwikkelen van een prototype.

Nieuwsberichten:

Rivierkreeften-challenge

In december 2020 trapten we af met de rivierkreeften-challenge. Wij riepen iedereen op mee te denken hoe wij de rivierkreeftenpopulatie kunnen terugdringen met een goed vangtuig zonder het probleem te vergroten en zonder teveel bijvangst. De drie beste ideeën kregen een prijs aangeboden van hoogheemraad Marcel Belt. Het resultaat van deze challenge leverde een boek vol goede en creatieve ideeën op.

Nieuwsberichten:

Inspiratieboek rivierkreeften-challenge (pdf, 5.1 MB)

Infographic rivierkreeften