Afvangpilot rivierkreeften


Exotische rivierkreeften leven in grote aantallen in Delflands gebied. Door hun graaf- en vraatgedrag brengen ze schade toe aan oevers en waternatuur. Dat is slecht voor de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Delfland, Wageningen Universiteit en het ministerie van LNV starten een pilot met het intensief wegvangen van de exotische rivierkreeften.

Update

2023 - Afvangpilot rivierkreeften seizoen 2 afgerond

Het tweede seizoen van de afvangpilot rivierkreeften is afgerond. Deze pilot bestond uit het afvangen van kreeften in stedelijk gebied met fuiken en korven. Daarnaast is Delfland samen met LNV bezig met de doorontwikkeling van innovatieve vangmiddelen, dit jaar worden verbeterde versies gemaakt en getest.

Fuiken en korven

De veldpilot met reguliere fuiken en korven vond plaats in Den Haag, Delft en Vlaardingen in de zomers van 2022 en 2023. Het doel was om de kreeftenpopulatie daar op locatie zo veel mogelijk te verkleinen. In 2022 is de populatie op alle drie de locaties met 90-95% verlaagt. Dit jaar (2023) is onderzocht welke inspanning nodig is om de populatie laag te houden. De resultaten worden op dit moment verwerkt. We verwachten deze in het najaar op een rijtje te hebben. De gevangen kreeften zijn door de betrokken beroepsvisser bij een groothandel afgezet voor een nuttige bestemming.

Innovatieve vangmiddelen

In 2022 zijn innovatieve vangmiddelen ontwikkeld en getest bij de Wageningen Universiteit. Dit jaar is een 2e generatie vangmiddelen geproduceerd die geschikt zijn voor een veldpilot in het gebied van Delfland. Deze pilot zal aan het einde van de zomer plaatsvinden. In deze pilot worden de innovatieve vangmiddelen vergeleken met de reguliere fuiken en korven op gebied van vangstefficiëntie en bijvangst.

Wat vooraf ging

Test: rivierkreeften afvangen in winterperiode

Door de kou in de winter worden er over het algemeen minder rivierkreeften gevangen, maar het effect van afvangen in deze periode is mogelijk groter. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat in de koude wintermaanden het merendeel van de vangst bestaat uit vrouwtjes met eitjes onder de staart (ca. 60%) terwijl in de zomer 75% van de vangst uit mannetjes bestaat. Door in de wintermaanden af te vangen kan jonge aanwas worden voorkomen.

Of dat ook geldt in ons gebied testen we van 13 januari tot en met 17 maart in een aantal wateren in Vlaardingen Westwijk. Hengelsport vereniging SVBD en de beroepsvisser zijn ook weer betrokken bij de werkzaamheden.

Zomer 2022 - Testen vangmiddelen en afvangpilot rivierkreeften van start

In de proefsloten van de Wageningen Universiteit is 1 juli gestart met het testen van de drie prototypes voor het intensief wegvangen van exotische rivierkreeften. Deze proef loopt vier weken. Dinsdag 12 juli is gestart met het afvangen van rivierkreeften in het beheergebied van Delfland op drie pilotlocaties. Dit gebeurt met reguliere vangmiddelen, het vangmiddel dat het beste uit de test komt bij de WUR wordt later ingezet in ons gebied om de werking te kunnen vergelijken met reguliere vangmiddelen. Nieuwsbericht

Herfst 2021 - Nul-meting

Voorafgaand aan de afvangpilot doen wij een nul-meting. Dit gebeurt tussen 27 september en 15 oktober 2021 op drie plekken in ons gebied.

Bij de nul-metingen bepalen we hoeveel rivierkreeften er op dat moment zijn, zodat we volgend jaar bij de afvangpilot kunnen bepalen welk aandeel we afvangen. De kreeften worden bij een meting in bakken gestopt, gemeten en gemarkeerd met een watervaste stift. Twee weken later gaan we op deze plekken opnieuw kreeften vangen. De hoeveelheid gevangen kreeften met een merkje zegt dan wat over de grootte van de populatie rivierkreeften.

Daarnaast onderzoeken we op dit moment of de kreeften geschikt zijn om te eten.

2021 - Hackathon

De hackathon was het vervolg op de eerdere rivierkreeften-challenge. Delfland en het Ministerie van LNV daagden professionele partijen uit om een ontwerp te maken voor een effectief kreeftenvangtuig. De drie beste uitwerkingen kregen een financiële bijdrage voor het ontwikkelen van een prototype.

Nieuwsberichten:

2020 - Rivierkreeften-challenge

In december 2020 trapten we af met de rivierkreeften-challenge. Wij riepen iedereen op mee te denken hoe wij de rivierkreeftenpopulatie kunnen terugdringen met een goed vangtuig zonder het probleem te vergroten en zonder teveel bijvangst. De drie beste ideeën kregen een prijs aangeboden van hoogheemraad Marcel Belt. Het resultaat van deze challenge leverde een boek vol goede en creatieve ideeën op.

Nieuwsberichten:

Inspiratieboek rivierkreeften-challenge (pdf, 5.1 MB)

Infographic rivierkreeften