Help de exotische rivierkreeften terug te dringen en win

1 december 2020

Exotische rivierkreeften hebben sinds de jaren ‘80 een enorme opmars gemaakt in Nederland. Zij zorgen voor schade aan dijken, oevers en waternatuur. Ondanks veel onderzoek is er nog geen goede manier om de populatie van deze exoten terug te dringen. Omdat de exotische rivierkreeften ons in de weg zitten bij het uitvoeren van onze taken en het bereiken van onze doelen gaat Delfland in nauwe samenwerking met het Ministerie van LNV een proef doen met het intensief wegvangen. Weet jij hoe wij dat het beste kunnen aanpakken? Deel je idee en maak kans op €1000,-.

Waarom hebben wij last van exotische rivierkreeften?

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. De aanwezigheid van de exotische rivierkreeft staat het ontstaan van een natuurlijk evenwicht van waterplanten en waterdieren daarbij in de weg. De exotische rivierkreeften graven gangen en holletjes in onze oevers en dijken. Dit kan leiden tot verzakking en lekkages. Met hun scharen vernielen ze waterplanten die belangrijk zijn voor het leven in en om het water. Ook zorgen ze voor een afname in biodiversiteit doordat ze andere soorten opvreten.

Wat doen wij eraan?

Binnen ons gebied onderzoeken we wat wij kunnen doen om onze watergangen minder aantrekkelijk te maken voor de kreeften en om de schade te beperken. Maar dit is niet voldoende. Om de overlast echt terug te dringen moet de populatie worden teruggedrongen.
Wij gaan daarom een proef doen met het intensief wegvangen van exotische rivierkreeften op een aantal plekken in ons gebied. Het ontbreekt echter nog aan een goed vangtuig om dit effectief én selectief te doen. Bestaande vangtuigen hebben vaak ongewenste bijvangst, waardoor andere kwetsbare soorten ook afnemen. Of ze vangen alleen de grotere kreeften. Doordat de grote jongens dan niet meer in de weg zitten, kunnen veel kleintjes opgroeien.

Jij kunt ons helpen

Hoogheemraad Marcel Belt: “Wij zoeken een manier om de rivierkreeftenpopulatie terug te dringen. Kun jij een goed vangtuig bedenken waarmee wij de rivierkreeften kunnen vangen zonder dat wij het probleem vergroten en zonder dat wij bijvangst hebben van andere soorten? Deel dan je idee voor 12 januari 2021 via het platform Winnovatie.nl.”

Wat kun je winnen?

De te winnen geldprijzen zijn €1000,- (hoofdprijs), €450,- (tweede prijs) en €250,- (derde prijs). Marcel Belt: “Dit is een serieuze challenge. Wij willen dat mensen - ook professionals -  er serieus mee aan de slag gaan. Wij daarom ook gekozen voor een serieuze incentive. Ik hoop dat er heel veel goede ideeën loskomen.”

Wat gaan we met de ideeën doen?

Via het platform Winnovatie.nl kun je tot 12 januari eenvoudig je idee of ontwerp indienen. Voeg een beschrijving toe en zet er foto's, tekeningen en/of berekeningen bij. Daarna buigt een jury van experts zich over alle ingediende ideeën en kiest aan de hand van criteria die je op de site kunt vinden de drie beste ideeën uit. De ideeën worden gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe vangtuig.

Wij delen de kennis die wij opdoen in onze afvangproeven met alle kennisinstituten en waterschappen die zich bezighouden met de kreeftenproblematiek. Dus wie weet help jij met jouw goede idee mee aan gezonde wateren in heel Nederland.

Uiterlijk 12 februari worden de winnende ideeën bekend gemaakt.


Exotische rivierkreeft

Exotische rivierkreeft