Vervolg op challenge kreeftenvangtuig van start

19 februari 2021

Delfland en het Ministerie van LNV dagen professionele partijen uit om een ontwerp te maken voor een effectief kreeftenvangtuig. Hiervoor organiseren wij in de komende periode een hackathon. De drie beste uitwerkingen krijgen een financiële bijdrage voor het ontwikkelen van een prototype dat wij gaan testen. De hackathon is het vervolg op de eerdere kreeftenchallenge.

Exotische rivierkreeften

In de jaren ’80 zijn de exotische rivierkreeften door de mens losgelaten. Uit aquaria en mogelijk uit keukens van restaurants. Dat lijkt onschuldig, maar hun aantal is sindsdien zo toegenomen dat we in delen van Nederland kunnen spreken van een plaag. Dit geldt ook voor het gebied van Delfland. De exotische rivierkreeften vormen hier een bedreiging voor de waterkwaliteit, de waterveiligheid en de biodiversiteit. Ondanks veel onderzoek is er nog geen goede manier gevonden voor het terugdringen van de populaties.

Delfland is samen met het Ministerie van LNV het Innovatietraject ‘Afvangen Rivierkreeften’ gestart. De rivierkreeften-challenge van afgelopen december en januari was hierin de eerste stap. Bij deze wedstrijd hebben we 134 ideeën voor een vangtuig opgehaald. Deze zijn gebundeld ter inspiratie (pdf, 5.1 MB) voor de volgende fase: de hackathon.

De drie beste ontwerpen uit de hackathon ondersteunen wij met een financiële bijdrage voor het ontwikkelen van een prototype. Deze prototypes gaan we testen in de proefsloten van de Wageningen Universiteit. In de zomer willen wij starten met het intensief afvangen van de exotische rivierkreeften op een aantal plekken in Delfland. De indiener van het beste ontwerp mag deze afvangpilot in de wateren van Delfland ook uitvoeren.

Spelregels hackathon

Om kans te maken op de opdracht voor de afvangproef van rivierkreeften in Delflandse wateren, neem je deel aan de hackathon. De inschrijving opent op 18 februari en vindt plaats via Tenderned, hier zijn de spelregels te vinden en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen.


Rivierkreeft