Hackathon exotische rivierkreeften

21 april 2021

Vandaag presenteerden vijf professionele partijen tijdens een hackathon een door hen ontworpen middel om exotische rivierkreeften mee af te vangen. Een jury buigt zich nu over de modellen en kiest drie partijen uit die doorgaan naar de volgende ronde. Zij krijgen de mogelijkheid om hun vangmiddel uit te werken tot een prototype dat getest gaat worden in de proefsloten van de Wageningen Universiteit.

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. De exotische rivierkreeft staat het ontstaan van een gezond natuurlijk evenwicht van waterplanten en waterdieren in de weg. Ook zorgen ze voor een afname van de inheemse biodiversiteit doordat ze andere soorten verdringen of opeten. Daarom is Delfland samen met het Ministerie van LNV een innovatietraject gestart voor het intensief wegvangen van deze dieren.

Met de hackathon nodigt Delfland de markt uit om met een vangtuig te komen dat kan bijdragen aan het verminderen van de populaties exotische kreeften in ons water. Het vangtuig moet praktisch zijn, geen tot weinig bijvangst opleveren en zo diervriendelijk mogelijk zijn. De deelnemende partijen konden bij hun ontwerp gebruik maken van de ideeën van de deelnemers aan onze challenge van eerder dit jaar (pdf, 5.1 MB).

Tijdens de Hackathon presenteerden de deelnemende partijen hun concept en kregen ze de mogelijkheid om met experts te sparren om dit nog aan te scherpen en te verbeteren. De jury -bestaande uit Ivo Roesink, Bram Koese, Fabrice Ottburg, Frans van den Berg en Wilco de Bruijne, buigt zich de aankomende dagen over de inzendingen en komt daarna met de uitslag welke drie partijen door gaan.

De drie partijen die doorgaan naar de volgende ronde krijgen de mogelijkheid om hun vangmiddel uit te werken in een prototype. Deze modellen gaan we in juni testen in de proefsloten van de Wageningen Universiteit. Het vangmiddel met de beste resultaten zetten we in tijdens de pilot voor het intensief afvangen van exotische rivierkreeft op een aantal plekken in Delfland. Deze pilot start later dit jaar en wordt mogelijk vervolgd in 2022 en 2023.


image_contentLead (1)

Deelnemers hackaton