Kreeftenbox wint hoofdprijs Delflandse challenge

12 februari 2021

De prijswinnaars van de Delflandse rivierkreeften-challenge zijn bekend. Uit maar liefst 134 ingediende ideeën heeft de jury drie prijswinnaars uitgekozen.

De hoofdprijs van duizend euro gaat naar Martijn Schiphouwer, de bedenker van de ‘kreeftenbox’. Hoogheemraad Marcel Belt belde de winnaars.


Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water. Een belangrijk onderdeel hiervan is een gezonde waternatuur. Dit betekent een goede balans tussen alles wat in het water leeft. De exotische rivierkreeften zijn door hun gedrag een bedreiging voor die waternatuur. Ze kennen weinig natuurlijke vijanden, waardoor ze op veel plekken een ware plaag zijn geworden. Er is al veel onderzoek gedaan naar deze exoten. Maar een echt goede aanpak is er nog niet.
Delfland en het Ministerie van LNV zijn daarom samen een innovatietraject gestart voor het intensief wegvangen van deze dieren. De eerste stap in dit traject was de rivierkreeften-challenge. De kernvraag bij deze challenge was: hoe ziet het ideale vangtuig eruit voor het effectief wegvangen van exotische rivierkreeften met zo min mogelijk bijvangst? Maar liefst 134 ideeën kregen wij daarop binnen. Daarvan voldeden er 59 aan de criteria en daaruit heeft de jury drie prijswinnaars gekozen. De hoofdprijs van €1.000,- gaat naar Martijn Schiphouwer voor zijn Kreeftenbox, de tweede en derde prijs gaan naar respectievelijk Jeroen Verhoeff en Mathijn Speelman.

Kreeftenbox wint hoofdprijs

De winnaar over zijn idee: “De kreeftenbox is een vangtuig waarbij kreeften, aangetrokken door aas, tegen een helling oplopen en door een gat in de bovenkant toegang hebben. Kreeften zijn dankzij de kleine schaartjes aan hun poten goede klimmers, maar ondersteboven over een glad oppervlak lopen dat kunnen ze niet. De wanden en het plafond van de box zijn glad, dit verhindert de kreeften uit de val te klimmen. Kreeften kunnen krachtig met hun staart achteruit zwemmen, maar dit is ongericht. De knik tussen de helling en het plafond verhindert een achteruit zwemmende kreeft uit de box te schieten. Het principe is eenvoudig en er zijn talloze ontwerpmogelijkheden…”

De jury zegt over het winnende idee: “De jury is enthousiast over de kreeftenbox. Een sterk punt van het ontwerp is dat het zowel de kleine als de grote kreeften kan vangen en dat bijvangst er ook weer makkelijk uit kan. Dit model is eenvoudig, makkelijk te stapelen en te vervoeren. Het idee is goed doordacht en uitgewerkt. Er is zelfs nagedacht over het lot van het vangtuig bij verlies.”

Vervolg: hackathon

Delfland en het Ministerie van LNV gaan nu verder met het daadwerkelijk ontwikkelen van het vangtuig. De volgende stap in dit innovatiepartnerschap is een hackathon: wij dagen deelnemers uit om een ontwerp verder uit te werken en te presenteren. De winnende ideeën uit de challenge spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook alle andere ideeën dienen als inspiratie. Alle 134 inzendingen zijn voor dat doel gebundeld in een inspiratieboek (pdf, 5.1 MB).
Na de hackathon willen wij een aantal prototypes hebben. Die gaan we testen in de proefsloten van de Wageningen Universiteit om daarna de pilot te starten met het intensief afvangen van exotische rivierkreeft op een aantal plekken in Delfland.
Wie wil meedoen aan de hackathon: op onze website en social mediakanalen lees je hierover binnenkort meer.


Winnaar hoofdprijs