Testen vangmiddelen en afvangpilot rivierkreeften van start

12 juli 2022

In de proefsloten van de Wageningen Universiteit is 1 juli gestart met het testen van de drie prototypes voor het intensief wegvangen van exotische rivierkreeften. Deze proef loopt vier weken. Dinsdag 12 juli start het afvangen van rivierkreeften in het beheergebied van Delfland op drie pilotlocaties. Dit gebeurt met reguliere vangmiddelen, het vangmiddel dat het beste uit de test komt bij de WUR wordt later ingezet in ons gebied om de werking te kunnen vergelijken met reguliere vangmiddelen.

De ontwikkeling van nieuwe vangmiddelen en het uitvoeren van een afvangpilot in het veld maken deel uit van een onderzoek dat Delfland samen met het ministerie van LNV doet om de Amerikaanse rivierkreeften terug te dringen. De exotische rivierkreeften horen van nature niet thuis in ons water. Ze hebben zich de afgelopen tientallen jaren razendsnel voortgeplant. De rivierkreeften brengen met hun graaf- en vraatgedrag schade toe aan oevers, waterplanten en waterdieren en vormen zo een bedreiging voor de waterveiligheid, waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Testfase

Experts van de Wageningen Universiteit van het team ‘Environmental Risk Assesment’ testen de ontwikkelde innovatieve vangmiddelen op effectiviteit en diervriendelijkheid. Het vangtuig moet naast volwassen kreeften ook kleintjes kunnen afvangen en weinig tot geen bijvangst van andere waterdieren hebben. De vangmiddelen worden in de proefsloten van de WUR voorzien van lokaas en 4 weken lang getest en om de paar dagen geleegd. Er wordt gekeken naar vangst efficiëntie, bijvangst, praktische werkbaarheid en retentie (hoe goed blijven de kreeften in de vangmiddelen als ze er eenmaal in zitten). Eind juli worden de eerste resultaten verwacht.

Veldpilot

Naast het testen van de innovatieve vangmiddelen in de proefsloten van de WUR doet Delfland een proef met het intensief wegvangen van exotische rivierkreeften op drie locaties in stedelijk gebied. Hiervoor zijn in 2021 de startmetingen gedaan. Dinsdag 12 juli wordt op de 3 pilotlocaties gestart met het afvangen van rivierkreeften voor een periode van ca. 10 weken. Het doel is om de populatie zo veel mogelijk te verkleinen, tot ca. 20% van het de startpopulatie. Het afvangen gebeurt met reguliere kreeftenkorven en -fuiken. Het nieuwe vangmiddel dat het beste uit de test komt bij de WUR wordt later ook ingezet in ons gebied om de werking te kunnen vergelijken met reguliere vangmiddelen.

De fuiken en korven worden de komende 10 weken wekelijks geleegd. De gevangen rivierkreeften worden via onze beroepsvisser afgezet bij de groothandel zodat ze een nuttige bestemming krijgen. De consumptiegeschiktheid is getest bij Wageningen Universiteit.