Regels van Delfland (voorheen Keur en Algemene Regels)


Waterschappen hebben regels om alle dijken, plassen en vaarten te beschermen.Als je plannen hebt of een aanpassing doet in het gebied, kun je met die regels te maken krijgen.

De waterschapsverordening

Met de komst van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden, staan de regels van Delfland in de waterschapsverordening. Tot en met 31 december 2023 stonden de regels van Delfland in de Keur en in de Algemene Regels.

Keur en Algemene regels

In de Keur stonden algemene bepalingen die overstijgend zijn aan alle beleidsregels. Heb je eigendommen langs het water of aan de dijk, dan heb je te maken met geboden en verboden van Delfland. Een gebod is het onderhoud aan de sloot. Het verbod is om zonder vergunning iets te wijzigen aan een sloot of dijk.

Achtertuinen van rijtjeswoningen aan een sloot

Voor iedereen in het gebied van Delfland golden de regels van de Keur. De Keur en de Algemene regels die horen hoorden bij de Keur zijn hieronder te raadplegen. In sommige situaties zijn deze regels via het overgangsrecht nog van toepassing. Op aanvragen op of na 1 januari 2024 is de waterschapsverordening van toepassing.

Overige documenten