Bedrijfsafvalwater afvoeren of hergebruiken


Het terugdringen van vervuild afvalwater uit de kas is een van de grootste uitdagingen waar de sector voor staat. Je draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit als je niet meer loost. In plaats daarvan, kun je het water hergebruiken of afvoeren.

twee mannen in rozenkwekerij

Zo min mogelijk lozen

Het terugdringen van het lozen van vervuild afvalwater uit de kas is een van de grotere uitdagingen waar de sector voor staat. Als tuinder draag je bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit als je niet meer loost.

Hergebruiken of afvoeren

Op je bedrijf heb je te maken met verschillende waterstromen. Van hemelwater tot vervuild proceswater. Behalve hemelwater mag niet worden geloosd op de sloot. Je kunt het water hergebruiken of afvoeren op het riool. Het lozen van vervuild proceswater is verboden. Dit betekent dat vervuild proceswater zoveel als mogelijk moet worden hergebruikt. Of geloosd op de riolering. De controle op lozingen op de sloot is een bevoegdheid van Delfland.

Afvoeren op het riool

De gemeente gaat over de controle op het lozen op de riolering en hergebruik van proceswater. In de praktijk wordt dit gedaan door een milieudienst; omgevingsdienst Haaglanden of de Milieudienst Rijnmond.

Op weg naar een gesloten kringloop

In de toekomst hopen we de waterkringloop te kunnen sluiten op bedrijven. LTO en de waterschappen hebben afspraken gemaakt om in 2027 een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken. Dit betekent voor nu al geen lozingen meer op de sloot en in 2027 bijna geen afvalwater meer van glastuinbouwbedrijven op de riolering.


Informatie voor glastuinbouwbedrijven

Actuele ontwikkelingen, kennis uit onderzoeken en ervaringen van collega’s over duurzaam omgaan met water vind je op glastuinbouwwaterproof.nl.

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bevatten eisen voor land- en tuinbouwbedrijven. Voor elke agrarische activiteit uit het Activiteitenbesluit heeft Kenniscentrum Infomil de eisen op een rij gezet. De eisen zijn ook te vinden per agrarische sector en per milieuthema.

In de 'Blauwdruk waterstromen glastuinbouw' staan welke maatregelen je kunt nemen en praktische oplossingen er zijn om de hoeveelheid afvalwater te verminderen of zelf te hergebruiken.