Leggerwijzigingen en leggercorrecties


Delfland stelt regelmatig wijzigingen in de legger voor. Bijvoorbeeld bij de realisatie van projectplannen, vergunningen, ambtelijke wijzigingen of kaderstellend beleid. Deze wijzigingen worden in de Legger Delfland doorgevoerd.

Wat is de legger?

De legger bestaat uit een geografische kaart (de leggerkaart) en een tekst met regels (de leggertekst). In de legger geven wij voor elk  waterstaatswerk aan waar het ligt, waaraan het moet voldoen en wie welk onderhoud doet. Waterstaatswerken zijn bijvoorbeeld de wateren, dijken en gemalen in ons gebied. Meer informatie over de legger, de leggertekst en de leggerkaart vind je op de pagina Legger.

Overzicht kaart leggerwijziging ter inzage

Waarom wordt de legger geactualiseerd?

Onze leefomgeving verandert continu en dus ook de waterstaatswerken in het gebied van Delfland. De Legger Delfland moet dan ook wijzigen. Ook kunnen er nieuwe gegevens beschikbaar komen of kunnen gegevens wijzigen. Ook dat passen we aan in de Legger Delfland.

We spreken van een leggerwijziging wanneer er daadwerkelijk iets verandert (denk aan een nieuw water of een nieuwe stuw). We noemen het een leggercorrectie, als we de legger corrigeren of aanvullen met informatie over een bestaande situatie, terwijl er feitelijk niets verandert.

Welke leggerwijzigingen liggen nu ter inzage?

Voordat we de legger wijzigen, leggen we de voorgestelde leggerwijziging en of correctie ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen als ze het niet eens zijn met met een voorgestelde leggerwijziging. Met een publicatie van het ontwerpbesluit van de voorgestelde leggerwijziging wordt een leggerwijziging ter inzage gelegd. Alle leggerwijzigingen die nu ter inzage liggen, staan in onderstaande tabel. Als de ter inzageperiode voorbij is, wijzigt Delfland de legger definitief.

Wil je de leggerwijziging inzien?

De voorgestelde leggerwijzigingen die nu ter inzage liggen kun je inzien door in de tabel, onderaan deze pagina, te klikken op de link naar de publicatie. De bijbehorende leggerwijzigingskaart kun je openen door te klikken op de link naar de leggerwijzigingskaartOp de leggerwijzigingskaart kun je zien wat er op de leggerkaart verandert. Ook kun je een afspraak maken om de wijziging op het kantoor van Delfland te bekijken. Neem hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum van Delfland op 015-260 81 08, of per e-mail: loket@hhdelfland.nl.

Een zienswijze indienen

Ben je een belanghebbende en ben je het niet eens met een ontwerpbesluit van een leggerwijziging? Dan kun je je mening geven door een zienswijze in te dienen. Je kunt dit schriftelijk of mondeling doen. Vanaf de dag dat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, heb je daar zes weken de tijd voor. Meer informatie over hoe je een zienswijze indient lees je op de pagina:  'een zienswijze indienen’.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (015) 260 81 08, of stuur een email naar: loket@hhdelfland.nl.

Overzicht actuele leggerwijzigingen en leggercorrecties ter inzage

Actualisatie code Titel Publicatie van ontwerpbesluit Leggerwijzigingskaart Ter inzage termijn