Organisatie en bedrijfsvoering


Delfland staat midden in de samenleving. We werken verbindend samen met partners in ons gebied. We stellen de klant centraal en willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

We zijn een resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie in een dynamische wereld. Wij stellen onze buitenwereld centraal en blijven ons werk en onze werkprocessen steeds verbeteren. We zetten in op kennisontwikkeling van onze medewerkers, een veilige werkomgeving en samenwerken.

Na de waterschapsverkiezingen in maart 2023 ondersteunen we de bestuursleden bij de totstandkoming van het nieuwe bestuursakkoord en de vertaling daarvan naar de Begroting 2024.

Informatiebeveiliging en privacy

In ons werk zien we, door steeds verdergaande digitalisering, dat vraagstukken als informatiebeveiliging en privacy steeds meer aandacht vragen. Naast het voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de privacywetgeving (AVG) zijn onze activiteiten gericht op het verbeteren en borgen van cyberveiligheid om de groeiende cyberrisico’s, mede versterkt door de oorlog in Oekraïne, het hoofd te bieden.

Een andere belangrijke opgave is het invoeren van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2023 ingaat. In voorbereiding op de wet zijn grote delen van onze organisatie en instrumenten aangepast, zodat we onze dienstverlening verbeteren en inwoners meer bij onze besluitvorming betrekken.

Toezicht en handhaving blijven een belangrijke schakel tussen buiten en binnen vormen. Met communicatie blijven we kennis over ons werk en onze organisatie delen en werken aan het vergroten van het waterbewustzijn van de inwoners, bedrijven en gemeenten. De crisisorganisatie is in staat calamiteiten adequaat te bestrijden. Daarbij werken we samen met relevante partijen zoals de regio West Crisisbeheersing en met de Veiligheidsregio Haaglanden.

Innovatiefonds

Delfland stimuleert een cultuur om werkprocessen in de organisatie zelf en daarbuiten beter en slimmer in te richten. We stellen hiervoor onze kennis en gebied beschikbaar. Met een innovatiefonds (jaarlijks € 1 miljoen) stimuleren we de ontwikkeling van kennis en innovaties gericht op de grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, circulariteit, waterkwaliteit, energieneutraliteit en duurzaamheid.

Als je meer wilt weten over onze begroting of de belastingflyer uit 2023 kun je deze opvragen. Dit documenten vraag je op via webmaster@hhdelfland.nl