Begroting 2023


Delfland zet zich ook in 2023 in om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, dat de waterkwaliteit vooruitgaat en dat het afvalwater van de huishoudens en bedrijven goed wordt schoongemaakt. Zo dragen wij eraan bij dat mensen in ons gebied veilig en prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Ook kijkt Delfland naar de toekomst en anticipeert, samen met gemeenten, bedrijven en instellingen op ontwikkelingen zoals de klimaatverandering en de inrichting van de leefomgeving.

In de begroting 2023 staan de werkzaamheden van Delfland en wat daarvan de kosten zijn.

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 (pdf, 2.7 MB)

Begroting in één oogopslag (jpg, 1.4 MB)

Belastingflyer 2023 (pdf, 2.4 MB)

Stijgende energiekosten

Delfland heeft afgelopen jaren een solide financiële basis gelegd. De wereld is echter sterk in verandering en ook Delfland wordt geconfronteerd met inflatie, stijgende energiekosten, gebrek aan materialen en een verhoogd risico op cyberaanvallen. De lasten van bewoners en bedrijven zijn dit jaar hoger dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende energiekosten waarvoor in 2023 een energieopslag wordt verwerkt in het tarief voor de zuiveringsheffing.