Financiën


Met het belastinggeld betaalt Delfland het werk aan gezond en schoon water, het zuiveren van afvalwater, veilige dijken en het juiste waterpeil in sloten en vaarten. Om ervoor te zorgen dat inwoners veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren, stelt Delfland ook geld beschikbaar voor maatregelen die ten goede komen aan duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit.

Delfland heeft afgelopen jaren een solide financiële basis gelegd. Wij hebben een goede kaspositie, de schuldpositie daalt en ons weerstandsvermogen is op niveau. Anderzijds staan wij voor flinke uitdagingen. De wereld is sterk in verandering en ook Delfland wordt geconfronteerd met inflatie, stijgende energiekosten, gebrek aan materialen en een verhoogd risico op cyberaanvallen. De lasten van bewoners en bedrijven zijn dit jaar hoger dan voorgaande jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijgende energiekosten van de zuiveringsinstallaties waarvoor in 2023 een energieopslag wordt verwerkt.

Als je meer wilt weten over onze begroting of de belastingflyer uit 2023 kun je deze opvragen. Dit documenten vraag je op via webmaster@hhdelfland.nl