Stijn van Boxmeer: 'Het waterschap is een van de belangrijkste bestuurslagen'


Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen) startte in juni 2023 als hoogheemraad bij Delfland. ‘Waterkwaliteit’ is het belangrijkste onderwerp in zijn portefeuille, vervuiling bij de bron aanpakken een van zijn focuspunten. “Ik zou graag zien dat we ons weer collectief verantwoordelijk gaan voelen voor de waterkwaliteit in ons gebied.”

Waarom koos je ervoor om hoogheemraad te worden bij een waterschap?

“Mijn verhaal start in 2018. Delfland financierde een project bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft, waar ik werkte. Ik betaalde m’n waterschapsbelasting natuurlijk wel, maar wist verder niet echt wat een hoogheemraadschap nou deed. Dus gaf ik me op bij ProDemos, een organisatie die de spelregels van de democratie en de rechtsstaat uitlegt.”

“Ik was toen niet van plan om actief te worden in het bestuur van een waterschap – maar dat deed ik uiteindelijk toch. In 2019 werd ik plaatsvervangend commissielid voor ‘Natuurterreinen’. En na de waterschapsverkiezingen van 2023 zou ik als vertegenwoordiger van beheerders van natuurterreinen vier jaar lang algemeen bestuurslid zijn. Tot de unieke kans op mijn pad kwam om hoogheemraad te worden: dat is echt een cadeau.”

“In de 13e eeuw ontstond ons waterschap omdat mensen samen moesten zorgen voor ‘hun’ water. Dat collectieve gevoel is er nu veel minder als het om water gaat. Daarom wil ik onze inwoners weer bewuster maken van het belang van schoon, gezond en levend water in ons gebied. En vertellen welke rol wij én zij daarin hebben. Dat kan ik doen in mijn rol als hoogheemraad. Want het waterschap is tegenwoordig misschien een van de minst bekende bestuurslagen… maar nog altijd een van de belangrijkste.”

Waar ligt jouw focus in je komende bestuurstermijn?

“We sloten een coalitieakkoord waarin we extra geld reserveerden voor het verbeteren van de waterkwaliteit in ons gebied. Dat extra geld gaat bijvoorbeeld naar maatregelen om de vervuiling bij de bron aan te pakken. Als die vervuiling bij de bron blijft bestaan, halen we in 2027 de doelen van de ‘Kaderrichtlijn Water’ niet: dat is een Europese richtlijn die duidelijk maakt aan welke eisen het oppervlaktewater en grondwater in Europa moet voldoen. ‘We’ staan dus samen voor een grote uitdaging. En met ‘we’ bedoel ik iedereen in ons gebied: inwoners, gemeenten, bedrijven en een heleboel andere partijen. Ik zou graag zien dat we ons weer collectief verantwoordelijk gaan voelen voor de waterkwaliteit in Delfland en voor het verbeteren daarvan.”

De ondertitel van het coalitieakkoord luidt: ‘Trendbreuk in waterbeheer’. Wat is die trendbreuk, volgens jou?

“We moeten niet doen alsof we als nieuw college alles he-le-maal anders gaan aanpakken. Als waterschap moeten we ‘gewoon’ blijven doen wat we altijd hebben gedaan: we handhaven 95% van ons bestaande beleid, waarmee we al mooie stappen hebben gemaakt op allerlei gebieden. Maar als nieuw college willen we ook een aantal dingen anders doen. ‘Waterkwaliteit’ is deze bestuursperiode met stip ons allerbelangrijkste onderwerp.”

“Om de waterkwaliteit in ons gebied verder te verbeteren, moeten we nog meer doen dan wat we tot nu hebben gedaan. Wij, als waterschap, maar ook inwoners, gemeenten, bedrijven en een heleboel andere partijen moeten aan de slag. Daar gaan we hen ook meer ook over vertellen, zodat we die trendbreuk kunnen bewerkstelligen. Als het ons na vier niet gelukt is om die teweeg te brengen, dan ben ik teleurgesteld.”

Je woont in het gebied van Delfand. Op welke plekken kom je graag?

“Ik ga graag naar De Balij en het Bieslandse Bos, bij Delft. Iedere winter knot ik daar de wilgen, samen met een heleboel andere vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Het is iedere keer weer mooi om te zien hoe mensen zich verantwoordelijk voelen voor het onderhoud van die wilgen. Die energie zou ik ook graag zien als het om waterkwaliteit gaat.”

Stijn van Boxmeer | Natuurterreinen | Portefeuille | Waterkwaliteit

 • Ecologische & chemische waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en overig water)
 • Zwemwater
 • Biodiversiteit (flora & fauna, kroos, exoten)
 • Recreatief medegebruik incl. vaarwegbeheer
 • Ruimtelijke puzzel ZH
 • Watervisie & Ruimtelijke plannen
 • Internationaal
 • Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Delflands Groen
 • Commissie Internationaal (CINTER)
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West
 • Zuid-Hollands Landschap/ Natuurmonumenten/ Staatsbosbeheer
 • Glastuinbouw Nederland
 • Regiegroep bestuurlijke watertafel
 • Nationaal Park Hollandse Duinen