Manita Koop: 'Zo zie je maar, water verbindt'


Manita Koop is ook de komende vier jaar hoogheemraad van Delfland, met waterkwantiteit in haar portefeuille. Zij blikt kort terug op de vorige bestuurstermijn en vertelt over haar ambities voor de komende jaren.

Wat is je het meeste bijgebleven, als je terugkijkt op de afgelopen vier jaar?

"Allereerst dat er echt een gat in die vier jaar zat, door het coronavirus. Als openbaar bestuurder ga je uiteraard graag met inwoners, tuinders en boeren in gesprek, want de projecten van Delfland in de omgeving roepen soms vragen op. Ik miste toen ook het contact met de collega’s van Delfland, bij de koffiepunten. Plotseling kon dat allemaal niet meer. Wel via een beeldscherm, maarja. Gesprekken op anderhalve meter afstand konden gelukkig prima buiten of bij de boer op het erf.

Qua inhoud noem ik graag inspreker Cor Doelman. Dat was aanleiding voor de Rekeningcommissie om met acht aanbevelingen te komen om efficiënter en ecologischer te baggeren. Die zijn we nu aan het implementeren. Dit heeft effect op de nagenoeg de hele organisatie en vraagt best nog tijd om dat goed te doen.

Ook het bestuurlijke traject voor vermindering van wateroverlast in Oranjebuurt-Kralingerpolder in De Lier was interessant, op politiek, bestuurlijk én juridisch vlak. De maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen, bestaan onder meer uit het verbreden van een sloot en het plaatsen van een sifon onder de weg door. Op een stuk grond dat deels eigendom van de gemeente Westland is, en deels eigendom van RijkZwaan. Best een ingewikkeld traject, maar je leert elkaar kennen omdat je samen resultaten wilt boeken. Zo zie je maar weer, water verbindt.”

Waar ligt jouw focus in de aankomende bestuurstermijn?

“De focus binnen mijn portefeuille ligt toch wel op een functionerend watersysteem in een verstedelijkt gebied. Op meer plekken in het gebied water opvangen en nog belangrijker: dat water kunnen vasthouden. De onlangs vastgestelde Lange termijn strategie Wateroverlast 2028-2050 wil ik de komende periode vertalen naar uitvoeringsplannen. We blijven werken aan een gebied dat teveel en te weinig water beter aankan. Niet omdat dat comfortabel is, maar noodzaak: ervoor zorgen dat we in dit gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Dat is een gezamenlijk verantwoordelijkheid. Dus ook van andere organisaties, provincie, gemeenten en van bewoners. We blijven mensen bewust maken van hun eigen rol in hun eigen wijk.”

De ondertitel van het coalitieakkoord luidt: Trendbreuk in waterbeheer. Wat is die trendbreuk, volgens jou?

“Allereerst echt meer ruimte bieden aan innovatie, binnen de organisatie maar ook daarbuiten. Er zijn veel bouwplannen en tegelijkertijd moeten we ons gebied aanpassen aan steeds exstremer weer. Als waterschap moeten wij nog meer onze positie pakken. Water en bodem moeten sturend zijn, vinden we met z’n allen, maar lukt dat in de praktijk? Samen met andere waterschappen en de provincie Zuid-Holland moeten we die vuist blijven maken: zorgen dat water en bodem worden meegenomen bij ruimtelijke projecten. Kan alles nog zomaar overal? Die vrijblijvendheid moet eraf.”

Naast bestuurder ben je ook een inwoner van Delfland. Heb jij een favoriet plekje in dit gebied?

“Ga lekker varen en bekijk het gebied van Delfland vanaf het water, de Schie, de Hoornse Vaart, de Gaag. Prachtig! Verder raad ik aan om eens rond te lopen in de nieuwbouwwijk in Pijnacker, Tuindershof, met alle wadi’s, een waterberging en ander groen en blauw. Veel mensen leggen al groene tuintjes aan. Tuurlijk willen ze een terrasje voor de stoelen. Maar er mag een regenton bij, een stuk gras en stroken aarde voor de plantjes. Dat vangt allemaal water op. We blijven ons inzetten om bewoners te bewegen gezamenlijk die sponswerking van de bodem te versterken.”

Portefeuille Waterkwantiteit

 • Peilbeheer incl. bijbehorende gemalen, stuwen en inlaten
 • Grondwater & Bodemdaling
 • Cultureel erfgoed
 • Klimaatadaptatie & Hemelwater
 • Droogte zoetwatervoorziening
 • Woningbouwopgave ZH 2030
 • Dunea
 • Commissie Watersystemen (CWS)
 • Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • Deltaprogramma Zoetwater
 • Bernissecommissie (zoetwatervoorziening)
 • Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA)