Peter Ouwendijk: 'We hoeven niet naar Amersfoort voor droge voeten'


Hoogheemraad Peter Ouwendijk staat aan de start van zijn tweede bestuurstermijn. In zijn portefeuille: waterkeringen waaronder de kust, financiën en nog veel meer.

Wat is je het meeste bijgebleven, als je terugkijkt op de afgelopen vier jaar?

"Ik heb veel mooie en interessante projecten gezien. Een project dat veel indruk heeft gemaakt was de kadeverbetering in de dorpskern van Schipluiden. Damwanden in de kade aanleggen vlakbij de huizen van mensen. Dus je kunt begrijpen dat daar relatief veel weerstand was. Met bewonersavonden en toelichtende brieven hebben de collega’s van Delfland meer begrip kunnen kweken. Uiteindelijk is men natuurlijk ook blij dat de omgeving veiliger is geworden.
Verder ben ik content met de verbeteringen die we hebben gerealiseerd in het bepalen van de heffingen. Heffingen zijn de belastingen die inwoners en ondernemers aan Delfland betalen in ruil voor bescherming door onze dijken en duinen, voor een goed werkend watersysteem en voor het zuiveren van hun afvalwater. Die bedragen zijn nu transparanter en beter uitlegbaar. En het project Tegengaan Problematische Schulden (TPS) bij de Regionale Belasting Groep. Als mensen niet konden betalen, kregen ze een boete. Moeten ze nóg meer betalen. Dat is best krom. Nu gaan we vooraf in gesprek en voorkomen daardoor een hoop problemen."

Waar ligt jouw focus in de aankomende bestuurstermijn?

“Allereerst op de primaire keringen. We kijken straks goed naar de uitkomsten van het landelijke kennisprogramma Zeespiegelstijging en naar de Klimaatscenario’s van het KNMI. Die uitkomsten bepalen of en in hoeverre versterkingen nodig zijn. Het is goed om te realiseren dat er geen linkse of rechtse duinen zijn. Iedereen wil droge voeten. De prognose is dat, mét de verstevigingen, onze duinen en de Delflandse dijk die extreme weersomstandigheden en zeespiegelstijging kunnen hebben. Dus we hoeven niet naar Amersfoort te verhuizen voor droge voeten.

En ten tweede het financieel beleid. We moeten ver vooruitkijken: welke kosten komen er tot aan 2035 op ons af? Denk alleen al aan het megaproject nieuwbouw afvalwaterzuivering De Groote Lucht, de nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater èn de extra inzet op waterkwaliteit. Die kosten gaan we de komende jaren heel gelijkmatig doorvoeren in de heffingen. Zodat het behapbaar blijft voor de inwoners.”

De ondertitel van het coalitieakkoord luidt: Trendbreuk in waterbeheer. Wat is die trendbreuk, volgens jou?

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je wat je had. En dat is niet meer genoeg. Functie verdringt functie. We moeten als waterschap proactiever handelen. Dat vraagt de Omgevingswet ook van ons. Tijdig met de belastingbetaler in gesprek. Met planvormers. Met de tuinder om de tafel als de teeltwisseling eraan komt. Niet op de overtreding wachten, want dat is voor de tuinder én voor Delfland niet ideaal.

Gelukkig is de nieuwe generatie veel meer 'water-minded'. Maar we moeten zichtbaar zijn. En blijven uitleggen wat we doen. Mijn netwerk is nu veel groter dan vier jaar geleden. In het Westland en Midden-Delfland kennen ze me wel. Ik werd eens benaderd door iemand die van het COASTAR- project had gehoord. Hij vroeg of hij bij het nieuw te bouwen bedrijfspand iets voor Delfland kon betekenen, voor wateropvang. Dat is toch het mooiste wat je kunt hebben! Ook als ik in de supermarkt word aangesproken, neem ik altijd even tijd om vragen over het werk van Delfland te beantwoorden.”

Wat is jouw meest favoriete plekje in het gebied?

"Geboren en getogen in ’s Gravenzande blijven de duinen voor mij altijd op nummer één staan. Ik kom heel graag op het strand. Regelmatig ben ik in mijn vrije tijd te vinden bij de Strandwacht Haaglanden, post Vlugtenburg. Op die dagen ben ik even niet bezig met de waterveiligheid maar des te meer met de veiligheid van de aanwezige badgasten en zonaanbidders."

Portefeuille Peter Ouwendijk: Waterveiligheid & Financiën

 • Planning- en controlcyclus
 • Financieel beleid
 • Vastgoed
 • Waterkeringen inclusief kust
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Waterbewustzijn en gedragsbeïnvloeding
 • Nationaal Programma Landelijk Gebied / Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied
 • Regionale Belasting Groep (RBG)
 • Nederlandse Waterschapsbank
 • Aquon
 • Deltaprogramma Veiligheid