Robert Tieman: 'Samen kunnen we een innovatieve afvalwaterzuivering bouwen'


Robert Tieman (BBB) startte in juni 2023 als hoogheemraad bij Delfland. ‘Waterketen’ is het belangrijkste onderwerp in zijn portefeuille, het realiseren van een nieuwe waterzuivering in Vlaardingen een van zijn focuspunten. “Samen kunnen we op een efficiënte manier een innovatieve afvalwaterzuivering bouwen die dertig of misschien wel veertig jaar meegaat.”

Waarom koos je ervoor om hoogheemraad te worden bij een waterschap?

“Toen de BBB me in 2022 vroeg of ik op de lijst wilde voor de waterschapsverkiezingen, mikte ik in eerste instantie op een plek in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Niemand verwachtte toen dat onze partij op 15 maart zo’n goede uitslag zou halen. Maar toen we die vier zetels wonnen, kreeg ik ineens de unieke mogelijkheid om hoogheemraad te worden.”

“Het is een onverwachte wending in mijn loopbaan, maar ook een logische. In mijn vorige banen vertaalde ik complexe ambities van bedrijven naar begrijpelijke en bruikbare informatie voor beleidsmakers. En maakte ik moeilijke wetten, regelingen en overheidsprogramma’s begrijpelijk voor grote ondernemers. Zo bracht ik verenigingen, bedrijven en lokale, regionale en (inter)nationale bestuurders samen. Eenmaal samen aan tafel maakten die partijen bijvoorbeeld afspraken over oprukkende woningbouw, geuroverlast of gebiedsgericht grondwater. Met twintig jaar ervaring in een verbindende rol, is het voor mij uiteindelijk een kleine stap om zelf bestuurder te worden.”

Waar ligt jouw focus in je komende bestuurstermijn?

“Allereerst: in het coalitieakkoord hebben we afgesproken om extra geld vrij te maken om de waterkwaliteit verder te verbeteren. We willen schoon, gezond en levend water in ons gebied: we zijn ons bewust van de doelen in de Kader Richtlijn Water.”

“Ten tweede wil ik ook een zakelijkere component toe te voegen aan het waterschap. We willen bijvoorbeeld een nieuwe waterzuivering in Vlaardingen bouwen: dat kost wat. Aan ons de taak om slim om te gaan met onze financiën, door via aanbestedingsprocessen een bouwer of bouwcombinatie te vinden die voor een goede prijs kan leveren wat wij vragen. En door te onderzoeken of we subsidies kunnen krijgen als we innovatieve technieken gaan gebruiken in die nieuwe zuivering.”

De ondertitel van het coalitieakkoord luidt: ‘Trendbreuk in waterbeheer’. Wat is die trendbreuk, volgens jou?

“Die trendbreuk is voor mij echt dat het kabinet water en bodem sturend heeft gemaakt. Volgens het nieuwe coalitieakkoord van de Provincie Zuid-Holland moet die bouwopgave vooral gerealiseerd worden door in binnensteden te bouwen. Dat betekent dat we als waterschap in een vroege fase van een voorgenomen bouwproject kunnen zeggen: ‘Hier huizen neerzetten kan, maar daar bouwen is onverstandig en kan echt niet.’ We moeten bij nieuwe bouwplannen rekening houden met de capaciteit van onze zuiveringen, met onze ambities om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. En we kunnen ervoor zorgen dat ons gebied zo wordt ingericht dat het beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.”

Je woont in het gebied van Delfland. Op welke plekken kom je graag?

"Ik wandel graag met mijn hond langs de Nieuwe Maas. Ik hou van het geluid van de rivier, van de geur van het zoete en ziltige water en van de schepen die voorbijvaren: de rivier is ook een internationale handelsroute. Een paar jaar gelden zag ik het televisieprogramma ‘Langs de Rijn’. De presentatoren maken een tocht langs de levensader van Europa, de rivier de Rijn. Vanaf de bron in de Zwitserse Alpen tot aan Hoek van Holland waar hij de Noordzee instroomt. Erg fascinerend vond ik dat.”

Robert Tieman | BBB | Portefeuille: Waterketen

  • Zuivering, riolering, slibverwerking
  • Grondstoffen
  • Realisatie Nieuwe Groote Lucht
  • Transitie waterketen en Richtlijn stedelijk afvalwater
  • Duurzaamheid en circulariteit
  • Commissie Waterketens en Emissies (CWE)
  • Netwerk Waterketen Delfland/ Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (NAD/ROSA)
  • Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking/ HVC
  • Regionale Energiestrategie (RES)