Wonen aan het water, de plichten


Woon je aan het water? Heb je grond langs een sloot? Of heb je daar een bedrijf? Dan is de kans groot dat je het onderhoud moet doen. Er zijn verschillende soorten onderhoud.

man en vrouw verzorgen planten op vlonder

Gewoon en buitengewoon onderhoud

Je kunt zien of je onderhoud moet plegen, in de Legger Delfland. Als je inzoomt op de kaart en op een sloot klikt, zie je wie onderhoudsplichtig is voor gewoon en/of buitengewoon onderhoud.

Sloten en vaarten moeten onderhouden worden. Anders groeit de sloot dicht met waterplanten of wordt de sloot ondiep en stroomt het water niet goed door.

Het kan zijn dat jouw grond onderdeel uitmaakt van een waterkering. In dit geval ben je ook onderhoudsplichtig voor gewoon onderhoud. Maaien is belangrijk. De wortels van het gras houden de bovenste grondlaag van de kade op zijn plek. Je kunt in de legger je situatie opzoeken.

Wat is gewoon onderhoud?

De onderhoudswerkzaamheden voor gewoon onderhoud bestaan uit:

  • Het verwijderen van planten, kroos, riet uit de sloot;
  • Het verwijderen van vuil uit de sloot. Ook bij duikers (verbindingsbuis onder een weg door). En niet alleen wat je ziet drijven, maar ook het vuil dat op de bodem ligt;
  • Het maaien en herstellen van de slootkant;
  • Het maaien van de kade;
  • Het zorgen voor een goede staat van onderhoud van bruggen, duikers en dammen;
  • Het bestrijden van mollen en (woel)ratten;
  • Het dichten van gaten en sporen van deze dieren.

Wat is buitengewoon onderhoud?

Buitengewoon onderhoud betekent baggeren. Baggeren moet elke acht jaar gebeuren, of eerder als dat nodig is. Bijvoorbeeld als de doorstroming wordt belemmerd. Als je aan de beurt bent voor het uitvoeren van baggeronderhoud, word je hierover door Delfland benaderd. Je ontvangt dan een kennisgevingsbrief in de maand juni of juli. De baggerwerkzaamheden moeten vóór 1 november gedaan zijn.

Waarom onderhoud?

Sloten, kanalen en vaarten vangen water op. En voeren water af. Via sloten en vaarten stroomt het water naar gemalen. Deze gemalen pompen het water weg naar de Noordzee of de Nieuwe Waterweg.

Het is belangrijk dat het water in de sloten en vaarten goed kan doorstromen. Zeker als het veel en hard regent. Dat betekent dat er niets in deze sloten en vaarten moet liggen dat het water zou kunnen ophouden. Onderhoud aan sloten en vaarten is daarom heel belangrijk.

Controle van onderhoud

Controles op onderhoud noemen wij de schouw. Als je langs het water woont, is er een grote kans dat je een deel van de sloot waaraan je woont moet onderhouden. Dat betekent dat wij komen controleren of je dat gedaan hebt. En hoe je dat gedaan hebt. Een paar keer per jaar controleren onze medewerkers of de sloten, vaarten en kades goed zijn onderhouden.

Er wordt op vooraf bekende data gecontroleerd. Deze data vind je in de onderhoudskalender.


Wonen aan water

Planning onderhoud kades

Delfland onderhoudt de kades via een vaste planning. Deze planning kun je bekijken op onze onderhoudskalender.

Baggeren

Baggeren is een van de manieren om de sloten en vaarten te onderhouden. Dit doen we van 1 september tot 1 april. Daarnaast nemen particulieren en gemeenten een deel voor hun rekening. Lees hieronder meer over baggeren.

Leggers

Op de leggerkaarten is aangegeven op welke plekken de regels van toepassing zijn. Bekijk de verschillende leggerkaarten hieronder.