Peter Kolenbrander over visvriendelijke gemalen


Peter Kolenbrander, operationeel beheerder bij het Hoogheemraadschap van Delfland, vertelt over de visvriendelijke gemalen.

Obstakel voor vissen

"Dankzij goed draaiende gemalen kunnen we in dit laaggelegen gebied wonen en werken. Zij pompen het water uit de polder. Zó houden we droge voeten. Dat is heel fijn. Maar voor grote vissen kan zo’n gemaal een obstakel zijn."

Vermalen vissen

"Oudere gemalen hebben een elektromotor. Met een pomp die snel draait, wordt het water opgepompt. Een vis die 10 centimeter of groter is, wordt in het ergste geval vermalen. Een snelle dood, maar wel zonde natuurlijk."

Veilige gemalen

"Bij Delfland bedien ik gemalen waar vis doorheen kan zwemmen. Bijvoorbeeld in het nieuwe gemaal Hoekpolder in Rijswijk is de schroef veel groter. De vis komt vanuit de poldersloot in een bak met water. Daarna wordt hij rustig in de Zweth gegoten. Hij wordt hoogstens een beetje heen en weer geschud."

Grijze vis in het water