Oorzaak dode vissen


Dode vissen in het water: het ziet er eng uit en het kan stinken. Delfland krijgt veel vragen binnen als er vissen doodgaan. Waarom zijn de vissen doodgegaan? En had het voorkomen kunnen worden?

Niet altijd een probleem

Dode vissen zijn niet altijd een reden tot bezorgdheid. Vissen kunnen doodgaan door een natuurlijke oorzaak, zoals ouderdom. Maar ook in de paaitijd gaan sommige soorten vis dood. Dat hoort bij de natuur.

Jongen knielt bij water met spartelende vissen

Oorzaken dode vissen

Vissen reageren sterk op veranderingen in de omgeving waarin zij leven. Als er dode vissen in het water liggen, kan dat komen door problemen in het water. Delfland onderzoekt daarom altijd de reden dat er dode vissen zijn. We meten de kwaliteit van het water. En soms laten we enkele dode vissen onderzoeken. De meest voorkomende redenen van het doodgaan van vissen zetten we hier op een rij.

IJs en vorst

Door ijs op het water kunnen vissen doodgaan. Vissen hebben namelijk zuurstof uit het water nodig. De zon zorgt voor zuurstof, maar met een laag sneeuw op het ijs schijnt die zon niet meer in het water. Ook hebben rottende bladeren in het water zuurstof nodig. Zo blijft er minder zuurstof over voor vissen. Als het ijs helder is en genoeg zon in het water schijnt, blijft er meestal wel genoeg zuurstof voor vissen over.

Planten op of in het water

Ook kroos op het water kan zorgen dat er geen zuurstof meer uit de lucht in het water komt. Dan krijgen planten in het water geen zonlicht meer. Maar ook de ondergedoken waterplanten kunnen zorgen dat er geen zuurstof meer in het water voorkomt. Doordat ze zuurstof in de nacht weer gebruiken voor de groei. En als de waterplanten doodgaan en rotten, gebruiken zij zuurstof die de vissen nodig hebben. Dat gebeurt ook bij het maaien van planten aan de slootrand. De plantenresten komen in het water en nemen daar zuurstof op als ze gaan rotten. De vissen kunnen die zuurstof dan niet meer gebruiken. Daardoor kunnen ze doodgaan.

Warmte

Als het meerdere dagen achter elkaar erg warm is, warmt het water op. Het bevat dan ook minder zuurstof en dat kan problemen veroorzaken voor vissen.

Andere soorten water

Ook als het veel en hard regent kan er te weinig zuurstof zijn voor vissen. Het riool kan dan te vol raken terwijl het water nog uit de straten weg moet stromen. We laten dan het teveel aan rioolwater in de sloot stromen. Maar in rioolwater zit bijna geen zuurstof. Het haalt vaak juist zuurstof uit het water. Terwijl de vissen die zuurstof nodig hebben om te overleven. Ook ander water dat niet in de sloot thuishoort kan problemen veroorzaken. Zoals bluswater bij een brand, afvalwater van een fabriek of olievlekken.

Baggeren van sloten

Sloten worden regelmatig gebaggerd. Dan wordt er modder van de bodem verwijderd. Zo wordt een sloot breed en diep gehouden om (regen)water af te kunnen voeren. De baggerapparaten kunnen vissen verwonden of doden. Ook blijft na het baggeren modder in het water dwarrelen. Dan komt er minder zuurstof en kunnen vissen doodgaan. Ook kan modder in de kieuwen vissen verstikken.

Gif

Ook gif kan vissen ziek maken of doden. Denk bijvoorbeeld aan bestrijdingsmiddelen. Als vissen doodgaan door gif, dan gaan kleine vissen meestal eerder dood dan grotere vissen van dezelfde soort.

Bekijk de informatie over dode vissen door gif

Botulisme-bacterie

Tot slot kan een bacterie genaamd botulisme vissen doden. Deze bacterie verspreid zich via dode dieren en vissen in het water.

Bekijk de informatie over botulisme