Gif


Bestrijdingsmiddelen worden op het land gebruikt om plagen en onkruid te bestrijden. Soms komen deze bestrijdingsmiddelen van het land in de sloten terecht. Dit middel is giftig, het kan vissen ziek of zelfs dood maken.

man kijkt naar sloot naast kas

Bestrijdingsmiddelen belanden in het water

Bij het water geven van bloemen en groenten in kassen, wordt soms niet al het water gebruikt. Er stroomt ook water weg. Dat hoort via het riool te gaan, maar het belandt soms in de sloot. Ook als je in de open lucht bestrijdingsmiddelen spuit terwijl het waait, kan het zo de sloot inwaaien. Als het direct na gebruik regent, kan het ook de sloot instromen. En natuurlijk kan er ook per ongeluk gemorst worden.

Bestrijdingsmiddelen meten

Delfland meet hoeveel bestrijdingsmiddelen er in de sloten voorkomen. Meestal zijn de hoeveelheden niet direct dodelijk voor vissen. Alleen als er ergens iets is misgegaan, vind je wel eens dode vissen. De hoeveelheden die we meten zijn vaak niet dodelijk, maar wel schadelijk voor vissen. En voor alle andere dieren en planten die in onze sloten leven.

Schonere sloten

Delfland kijkt samen met gemeenten, tuinders en boeren hoe we minder bestrijdingsmiddelen in de sloten kunnen krijgen. Het water moet schoner worden, maar niet alleen omdat dat beter is voor ons allemaal. Er zijn ook landelijke en Europese regels hiervoor die steeds strenger worden. Tuinders mogen bijvoorbeeld vanaf 2027 bijna geen bestrijdingsmiddelen in sloten meer weg laten lopen.

Kleine vissen eerst

Als vissen dood gaan door gif, dan gaan kleine vissen meestal eerder dood dan grotere vissen van dezelfde soort. Als je dus van een bepaalde soort kleine, dode vissen ziet, is de kans groot dat ze zijn overleden door gif.


Meteen melden

Zie je iets dat niet in orde is op of langs het water?