Botulisme


Bacteriën, parasieten, virussen en schimmels. Allemaal enge dingen waar vissen ziek van worden en aan dood kunnen gaan. Een veel voorkomende bacterie bij vissen is botulisme. Hier kunnen vissen dood aan gaan.

Grijze vis in het water

Parasieten

Meestal is het een combinatie van bacteriën, parasieten, virussen en schimmels die er voor zorgt dat vissen het niet overleven. Een parasiet wil namelijk dat een vis blijft leven, anders heeft hij geen basis en voedsel meer. Maar door de parasiet wordt een vis zwakker. En dus gevoeliger voor andere ziekten.

Botulisme

Een bekende doodsoorzaak van vissen is botulisme. Botulisme is een bacterie. Deze verspreidt zich via dode dieren en vissen in het water. Vissen kunnen hier stukjes van binnenkrijgen bij het zoeken naar voedsel. Of ze eten de maden op die uit de dode dieren komen. Zo krijgen vissen dan ook botulisme. Ze raken verlamd en kunnen daardoor doodgaan.

Verschillende types

Botulisme komt voor in verschillende types. Vissen zijn het meest gevoelig voor type C en E. De mens is het meest gevoelig voor type B en E. De mens is ongevoelig voor type C. Toch raden we je aan dode dieren en dode vissen niet aan te raken of op te ruimen.

Is botulisme gevaarlijk voor mensen en huisdieren?

Het is mogelijk dat zich in dode dieren gif vormt waarvoor ook mensen gevoelig zijn, bijvoorbeeld door de bacterietypen B en E. Raak dode dieren daarom niet aan en vermijd contact met het water. Houd je huisdieren ook uit de buurt van met botulisme besmet water.

Wat doet het waterschap?

Botulisme is een natuurlijk verschijnsel dat amper te voorkomen is. Dit neemt niet weg dat het waterschap in een zo vroeg mogelijk stadium probeert om tekenen van botulisme te zien en dode dieren zo snel mogelijk op te ruimen.

Wat kan ik zelf doen en wat moet ik laten?

Zie je ergens dode dieren, meld dat dan bij ons klantcontactcentrum via dit formulier.
Vermijd water waarin dode dieren drijven. Raak dode dieren nooit met blote handen aan. Voer bovendien geen eenden. Botulisme treedt vaak op op plaatsen waar veel eenden bij elkaar zijn. En omdat voeren (meer) eenden aantrekt, is het beter om dit niet te doen.


Meteen melden

Zie je iets dat niet in orde is op of langs het water?

Meer weten?

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over botulisme.