Plannen fysieke leefomgeving


Ben je de initiatiefnemer van een plan voor de fysieke leefomgeving of ben je namens een gemeente de opsteller van een ruimtelijk plan? Wij denken graag vanaf het allereerste begin met initiatiefnemers mee over de wateraspecten in de plannen. Vroeg overleg leidt tot betere en geïntegreerde oplossingen.

Meedenken vanaf begin

We denken graag vanaf het begin mee. Vaak kunnen we werk met werk maken. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Je kunt je voornemen of ruimtelijk plan via het portaal Weging waterbelang indienen. Een van onze wateradviseurs neemt dan contact met je op:

Dien een ruimtelijk plan in via portaal weging waterbelang

Handreiking weging waterbelang voor gemeenten

De Handreiking Weging waterbelang biedt gemeenten, adviesbureaus en projectontwikkelaars handvatten voor de procedure voor de weging van het waterbelang in plannen voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. De handreiking is gebaseerd op beleid van Delfland en sluit aan op de provinciale en landelijke regelgeving.

Verkenning regio Haaglanden

De zorg voor water is een belangrijk onderwerp bij het ontwikkelen van de leefomgeving. In de Regio Haaglanden hebben gebiedspartners, waaronder Delfland, gekeken naar de zorg voor water die de gemeentegrenzen overschrijdt. Dat geeft inzichten waarmee we omgevingsvisies kunnen opstellen. Bekijk de eindresultaten van de verkenning en het kaartenboek dat daarvoor is gemaakt:


Dien je ruimtelijke plan in

Dien je plan in via het portaal weging waterbelang.

Over plannen