Waterplannen


In een waterplan staat hoe de gemeente en Delfland omgaan met het water in en rond de stad.

Waarom een waterplan

Een waterplan is nodig omdat het klimaat verandert en er meer regen valt. Door het bouwen van huizen is er minder plek voor de afvoer van regenwater. Water in de stad lijkt zo gewoon. Maar water is een probleem als bij je de straat of kelder blank staat. Hoe we dit willen voorkomen staat omschreven in een waterplan.

waterplannen-delfland

Inhoud waterplan

Het waterplan binnen je gemeente geeft antwoord op de vragen:

  • Wat gaan mijn gemeente en waterschap doen aan de veiligheid voor inwoners bij wateroverlast?
  • Welke eisen stellen zij aan de kwaliteit van het water dat langs mijn huis stroomt?
  • Welke invloed hebben maatregelen op mijn directe woonomgeving?
  • De gemeente maakt plannen door meer huizen of bedrijvigheid toe te laten. Het waterschap wil weten hoe de gemeente in de toekomst met het water omgaat.
  • Hoe kunnen nieuwe ideeën het waterbeheer- en rioleringssysteem verbeteren?

Over plannen

Waterplan per gemeente

Bekijk hier het waterplan van je gemeente. Staat je gemeente hier niet bij en valt het wel binnen het beheergebied van Delfland? Neem dan contact met ons op via (015) 260 81 08.

Bereken met de watersleutel

De watersleutel is een rekentool die je helpt te bepalen hoeveel waterberging moet worden gerealiseerd om bij een ruimtelijke ontwikkeling de effecten op het watersysteem te compenseren.