Als de dijken breken, wat dan?

Ondanks ons werk aan stevige duinen, dijken en kaden, kunnen we in het ergste geval verrast worden door een overstroming. Met de dramaserie 'Als de dijken breken' (2016) realiseren we ons weer hoe laag we hier wonen en krijgen we een idee van de gevolgen van een overstroming.

‘Als de dijken breken’ vertelt over een hedendaagse watersnoodramp in Nederland en delen van Vlaanderen. Vijf miljoen Nederlanders wonen onder zeeniveau. Wat blijft er van Nederland over als zich anno nu een watersnoodramp voltrekt? 

Maar de dreiging van overstroming of wateroverlast komt in ons gebied niet van de dijken. Het komt van boven. Wij zeggen daarom Als de wolken breken wordt het pas echt spannend. Onze dijken en duinen zijn op orde en onderhouden we goed. De uitdaging ligt in ons laaggelegen en dicht bebouwde gebied in het vasthouden van het regenwater ten tijden dat er een enorme regenbui (clusterbui) boven ons gebied blijft hangen.

Door de klimaatverandering komen deze buien steeds vaker en heviger voor. Het riool en het watersysteem kunnen de grote hoeveelheid water die dan afgevoerd moeten worden niet aan. De oplossing ligt op straat. We moeten onze steden omvormen in 'sponzen'. En zorgen dat het water daar waar het valt tijdelijk wordt opgevangen. Als de bui voorbij is, kan het vertraagd worden afgevoerd. Samen met de gemeente, inwoners en bedrijven moeten we opzoek naar maatregelen om de stad, jouw wijk of jouw tuin droog te houden. En alle kleine beetjes helpen daar bij. Weervrouw Helga van Leur legt uit wat de klimaatverandering voor ons land betekent: https://www.youtube.com/watch?v=feo1aJW-Ebc&feature=youtu.be.