Ted

“Te veel water en tegelijk een gebrek aan water.” Ted Duijvestijn

Een belangrijk deel van het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt gebruikt voor glastuinbouw. De kassen bepalen voor een groot deel het landschap. Gewassen hebben veel en schoon water nodig. Tegelijkertijd voeren tuinbouwbedrijven veel afvalwater af.

De veranderingen in het klimaat hebben óók effect op de glastuinbouw. Want er is in Nederland steeds vaker extreme regenval: heel veel regen in een korte tijd. En tegelijk zijn er steeds warmere en droge zomers. Dan is al dat water juist hard nodig. Daarom investeren steeds meer tuinbouwbedrijven in manieren om water op te slaan, water te zuiveren en water opnieuw te gebruiken.