Monica

“Bij elke bui droegen we 20 zandzakken door het huis om water tegen te houden.” Monica Altamirano

De binnenstad van Delft heeft vaak last van wateroverlast. Het grondwater is hoog en na hevige regen kan er overlast ontstaan. Er staat dan water in tuinen, op straten en soms zelfs in huis. Dan moet het water zo snel mogelijk weg.

Minder tegels en meer groen in tuinen helpt. Regen kan dan de grond in zakken. En met een grote regenton in uw tuin kan het regenwater worden opvangen. Maar er zijn veel meer oplossingen om wateroverlast te voorkomen. Klimaatkrachtig Delfland ondersteunt bijvoorbeeld initiatieven van inwoners, bedrijven of scholen die helpen het water op te vangen. Iedereen kan maatregelen nemen om mee te bewegen met de veranderingen in het klimaat.