Michelle

“Een andere manier van denken is nodig.” Michelle Talsma

Nederland strijdt al eeuwenlang tegen het water. Een voorbeeld hiervan is de Maeslantkering, het laatste onderdeel van de Deltawerken. Het is één van de keringen die het dichtbevolkte gebied van Zuid-Holland beschermt tegen hoog water. Maar de afgelopen zomers zijn er lange, droge perioden geweest. Dan is het belangrijk water vast te houden.

Om water opnieuw te gebruiken of op te slaan, zijn nieuwe oplossingen nodig. Denk aan het extra zuiveren van afvalwater zodat dit opnieuw gebruikt kan worden. Of aan groene daken en tuinen waardoor het water minder snel wegstroomt en tijd krijgt om in de grond te zakken. Dit vraagt een andere manier van denken.