Vaststellen voorkeursalternatief


De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap besluit welke zuiveringstechniek de voorkeur heeft voor de nieuwe waterzuivering.

Dit doet zij op basis van uitgewerkte ontwerpen van enkele kansrijke alternatieven en de beoordeling van die alternatieven.

Wanneer

Begin 2025 stelt de verenigde vergadering het voorkeursalternatief voor de zuiveringstechniek van de nieuwe waterzuivering vast.