Praat mee!


Delfland onderzoekt wat de meest kansrijke alternatieven zijn voor het schoonmaken van het afvalwater in de toekomst. En hoe we het terrein van en rondom de nieuwe waterzuivering gaan inrichten. Dit doen we op basis van de uitgangspunten en het beoordelingskader die de verenigde vergadering van Delfland heeft bepaald, de afspraken met gemeente Vlaardingen én input van belanghebbenden uit de omgeving.

Onderstaand is per fase aangegeven welke informatie momenten en inspraak mogelijkheden er zijn.