Nieuwe waterzuivering Vergulde Hand in Vlaardingen


Delfland gaat een nieuwe, moderne waterzuivering bouwen in Vlaardingen. Op het terrein Vergulde Hand West aan de overkant van huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Deze zuivering is al oud en aan vervanging toe. De AWZI moet voldoen aan strengere wettelijke eisen, duurzamer zuiveren en grondstoffen terugwinnen. Zo kan Delfland ook in de toekomst het afvalwater het groeiend aantal inwoners en bedrijven van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed schoonmaken.

Delfland maakt het afvalwater schoon uit de huishoudens en bedrijven in het gebied. Het afvalwater zit vol met zeepresten, vetten, poep, plas en papier dus kan niet zomaar geloosd worden in de sloten en vaarten. Want dan komt de gezondheid van mensen, dieren en de natuur in gevaar. Voor dat schoonmaken van al dat afvalwater hebben wij vier afvalwaterzuiveringsinstallaties. Een daarvan is De Groote Lucht in Vlaardingen. Deze moet in 2030 zijn vervangen.

Samen werken met gemeente en omgeving

De bouw van een nieuwe waterzuivering is een groot project en heeft impact op de omgeving. Nauwe samenwerking tussen het hoogheemraadschap, gemeente en belanghebbenden in de omgeving zijn daarom van groot belang. Op 18 december 2023 tekenen Delfland en gemeente Vlaardingen een samenwerkingsovereenkomst waarin we uitgangspunten, randvoorwaarden en gezamenlijke ambities vastleggen voor deze nieuwe waterzuivering.

We besteden veel aandacht aan het inpassen van de AWZI in de omgeving; bij het ontwerp van de installatie, de inrichting van het terrein en door het betrekken en informeren van de omgeving tijdens het hele proces. Door strengere eisen en nieuwe technieken wordt geur- en geluidhinder beperkt.

Vervolgstappen

Het komende jaar staat in het teken van het verder onderzoeken en uitwerken van kansrijke zuiveringstechnieken die toegepast kunnen worden bij deze nieuwe zuivering. De inzichten hieruit gebruiken we als basis voor de definitieve keuzes over wat de nieuwe zuivering straks allemaal moet kunnen. In 2025 leggen we de benodigde wijziging van het omgevingsplan voor aan de gemeenteraad

Samen met de gemeente start Delfland de voorbereidingen voor het wijzigen van de bestemming van het terrein Vergulde Hand West. Ook geven we samen met de gemeente en andere belanghebbenden –onder wie de bewoners van de Westwijk- uitwerking aan een goede landschappelijke inpassing van de zuivering en meekoppelkansen, zoals educatie en kansen op het vlak van duurzaamheid.

Omgeving AWZI De Groote Lucht

De nieuwe AWZI is bedrijventerrein Vergulde Hand West

Afbeelding uitvergroten


Ik wil contact

Wil je op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over de nieuwe Waterzuivering op Verhulde Hand (WVH) in Vlaardingen? Meld je dan aan voor onze mailinglijst. Dat kan via onderstaande button.

Als je vragen hebt of als je iets kwijt wilt, kun je mailen naar projectwvh@hhdelfland.nl.

Waarom is een nieuwe zuivering nodig?

Hoogheemraad Robert Tieman legt uit waarom het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat bouwen in Vlaardingen.

Vragen en antwoorden

Wil je meer weten over het project? Bekijk onze lijst met vragen en antwoorden.

Vervanging AWZI De Groote lucht is nodig

Het renoveren of nieuwbouw van een zuivering is een groot en ingewikkeld project, dat om grote investeringen vraagt. In 2020 zijn wij een uitgebreid onderzoek gestart naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van grootschalig renoveren en nieuwbouw.