Inspraak eerdere verkenningsfase


In 2022 heeft Delfland onderzocht wat het beste is: de bestaande afvalwaterzuivering renoveren of een nieuwe waterzuivering bouwen op het terrein Vergulde Hand West. Hiervoor hebben we belanghebbenden op verschillende momenten geïnformeerd en betrokken.

We hebben verschillende (online) informatieavonden georganiseerd en zijn aanwezig geweest in de wijk. Ook konden bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden hun zorgen, ideeën of aandachtspunten aangeven. De opgehaalde inzichten zijn meegegeven aan het bestuur van het hoogheemraadschap en aan de gemeente Vlaardingen om mee te nemen in hun besluit.

Enkele zorgpunten en kansen waren:

  • Geuroverlast
  • Geluidshinder
  • Verkeershinder
  • Landschappelijke inpassing en recreatieve verbindingen tussen stad en groen
  • Samenwerking bedrijven bij benutten energie