Kansrijke alternatieven onderzoeken


Samen met een ingenieursbureau onderzoeken we welke kansrijke zuiveringstechnieken er zijn voor de nieuwe waterzuivering. Ons bestuur geeft hiervoor de uitgangspunten en beoordelingskader mee. De hoofdcriteria daarbij zijn: betrouwbaarheid en kostenbewust, duurzaamheid, veilige werkplek en milieu en omgeving. Ben je benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek? Houd deze pagina dan in de gaten.

Wanneer

9 april 2024 heeft onze verenigde vergadering over de uitgangspunten en het beoordelingskader voor de nieuwe waterzuivering vastgesteld.

Begin 2025 zijn de inzichten van de kansrijke alternatieven bekend en leggen we het voorkeursalternatief ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap.