Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) + Milieu effect rapportage (MER)


Om de nieuwe zuivering te mogen bouwen op Vergulde Hand West, moet de bestemming bedrijventerrein in het omgevingsplan worden gewijzigd in afvalwaterzuivering. Hierover beslist gemeente Vlaardingen. Ook moeten we een aantal omgevingsvergunningen aanvragen.

Voor de wijziging van het omgevingsplan en later het aanvragen van de omgevingsvergunningen moeten we aantonen wat de effecten van de nieuwe waterzuivering op het milieu zijn. Hiervoor moeten we in twee fasen een MilieuEffectRapportage (MER) opstellen. Op deze manier zorgen we dat het milieubelang goed wordt meegewogen in de besluitvorming over de nieuwe zuivering. Dit proces start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat wat er allemaal in de MER wordt onderzocht en op welke manier dit gebeurt.

Op deze NRD kun je een zienswijze indienen, oftewel reageren. Dit kan via een brief die je aan ons kunt sturen. Je kunt daarin bijvoorbeeld aangeven als je denkt dat we iets vergeten te onderzoeken of dat we iets anders over het hoofd hebben gezien.

Wanneer

  • In de zomer van 2024 ligt de NRD ter inzage via gemeente Vlaardingen.
  • De planMER gaat eind 2025 tegelijk met de wijziging van het omgevingsplan via gemeente Vlaardingen ter inzage.
  • De projectMER gaat begin 2026 tegelijk met de omgevingsvergunning via de Provincie ter inzage.