Omgevingsvergunningen


We kunnen niet zomaar starten met de bouw van een afvalwaterzuivering. Er kunnen tijdens de bouw en het gebruik in de toekomst mogelijke effecten op het milieu optreden. Deze wil je aan de voorkant in beeld brengen en waar nodig maatregelen voor bedenken om de negatieve gevolgen te voorkomen. Daarom heeft Delfland een omgevingsvergunning nodig.

Het gaat in ieder geval om een ‘omgevingsvergunning milieu’ en een ‘omgevingsvergunning water’. Voor deze vergunning wordt het ontwerp van het gekozen voorkeursalternatief verder in detail uitgewerkt en onderzocht. In de verplichte MER-procedure maken we de milieueffecten inzichtelijk. Via een projectMER leggen we in deze fase uit we hoe deze negatieve effecten voorkomen.

Wanneer

Eind 2025 vragen we de benodigde vergunningen aan.

  • De omgevingsvergunning milieu gaat samen met de projectMER via de Provincie ter inzage.
  • De omgevingsvergunning water gaat via Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland ter inzage.