Keur en Algemene regels

In ons beleid staat wat we willen bereiken en met welke middelen. Wat wel en niet mag staat in de regels. Onze regels staan in de keur en in aparte beleidsregels.

In de Keur staan algemene bepalingen die overstijgend zijn aan alle beleidsregels. Heeft u eigendommen langs het water of aan de dijk. Dan heeft u te maken met geboden en verboden van Delfland. Een gebod is het onderhoud aan de sloot. Het verbod is om zonder vergunning iets te wijzigen aan een sloot of dijk.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Erik van den Akker

vraagje in relatie tot hoofdstuk 4, par 4.1 Grondwateronttrekking art. 30 lid 3
dient er tegenwoordig nog te worden gemeld of is onttrekking beneden de 50 m3 meldingsvrij?

Jet van Paassen

Beste Erik van den Akker,
Er staat bij Artikel 30: Er is geen vergunning nodig op grond van artikel 3.3 van de keur Delfland voor het onttrekken van grondwater: artikel 30 lid 3. Dat wil zeggen dat er onder de 50m³ geen vergunning hoeft worden aangevraagd. Artikel 30 lid 1. zegt echter 'Van het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 30, derde tot en met achtste lid wordt op grond van artikel 6.11 van het Waterbesluit een melding gedaan'.
Er dient dus voor grondwateronttrekkingen onder de 50 m³ nog een melding te worden gedaan, dit kan via https://www.hhdelfland.nl/ik-wil-iets-melden/melden-van-een-activiteit of via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.nl/
Meldingen onder de 10 m³ moeten ook worden gemeld alleen hebben wij hier een vereenvoudigde afhandeling voor afgesproken. De meldingen onder de 50m³ en onder de 10m³ worden alsnog geregistreerd in het Landelijk grondwater register LGR.