Omgevingsloket


Als je plannen hebt in het gebied van Delfland – in, op, boven, over, aan of onder water of bij een dijk of kade – dan moet je daarvoor een vergunning aanvragen of melding doen bij het waterschap in het Omgevingsloket.

Per 1 januari 2024 kun je je aanvraag of melding doen in het nieuwe omgevingsloket. Dit loket vervangt het voormalige Omgevingsloket Online (OLO).

Wat kun je doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kun je zien of er een vergunning of melding nodig is voor jouw (bouw)plannen. Ook als je geen vergunning hoeft aan te vragen of een melding hoeft te doen, kunnen er regels gelden.
  • Je kunt een vergunning aanvragen of een melding doen.
  • Je kunt op een kaart zien welke (landelijke en lokale) regels er gelden op die betreffende locatie.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die je hebt gedaan.
  • Je kunt hulp vragen bij het raadplegen van het Omgevingsloket, bij de knop ‘Hulp nodig?’.

Als je de vergunning vóór 1 januari 2024 (datum van de invoering van de Omgevingswet) hebt aangevraagd en Delfland heeft die al verleend, dan blijft deze gewoon geldig. Alleen de aanvragen vanaf 1 januari 2024 gaan volgens de nieuwe manier.

Activiteiten waarvoor je bij Delfland vergunning aanvraagt

  • Steiger of vlonder aanleggen op of aan de waterkant
  • Uitrit met brug of dam maken
  • Oeverbescherming plaatsen of verwijderen
  • Objecten langs het water plaatsen, zoals een tuinhuisje

Grootschalig bouwproject

Ook zijn er vergunningen nodig voor grootschalige activiteiten zoals het dempen of graven van sloten, het aanleggen of verleggen van kabels en leidingen in een dijk of bij water en grondwateronttrekkingen. Ook hiervoor kunnen bedrijven per 1 januari 2024 de vergunningen aanvragen via het nieuwe Omgevingsloket.