Vergunning aanvragen


Ga je werkzaamheden uitvoeren waarbij water, grondwater of dijken zijn betrokken? Dan gelden hiervoor regels. Soms heb je een vergunning nodig, bijvoorbeeld als je een brug wilt bouwen, een hek wilt plaatsen, een kabel gaat aanleggen of water wilt dempen. Voor sommige activiteiten hoef je alleen een melding te doen. Controleer voordat je met een activiteit begint welke regels er gelden.

Om te controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen, kun je gebruik maken van de vergunningcheck in het Omgevingsloket (zie ook banner rechts). Hier zie je precies welke regels voor jouw activiteit op die locatie van toepassing zijn. In het Omgevingsloket kun je daarna de vergunning aanvragen of de melding doen.

Wil je een vaarontheffing aanvragen, ga naar deze pagina.

Verken je idee of plan

Heb je een idee voor een project dat je wil verkennen? Of heb je een plan, maar je wil eerst de mogelijkheden bespreken voor je het verder uitwerkt? Dan kun je een overleg aanvragen. In dit zogeheten Vooroverleg kunnen we ook ingaan op het beleid en de benodigde informatie voor een volledige aanvraag. Wil je iets veranderen aan je huis, tuin of bedrijf? Dan hoeft je niet eerst in overleg. Doe de vergunningencheck om te kijken of je een vergunning nodig hebt.

Aanvragen vooroverleg

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het controleren of aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket? Of heb je een andere vraag? Dan helpen we je graag verder. Neem contact met ons op via telefoonnummer (015) 260 81 08 tussen 8.30 en 17.00 uur of stuur een e-mail naar loket@hhdelfland.nl.

Goed om te weten

  • Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag worden kosten in rekening gebracht. Je ontvangt de brief waarin de kosten staan van de Regionale Belastinggroep (RBG). Dit is in de vorm van een belastingaanslag van het type leges. Meer informatie over deze belastingaanslag vind je op onze pagina over leges
  • De behandeltijd van een aanvraag van een vergunning is meestal maximaal 8 weken. Als wij aanvullende informatie nodig hebben, kan de behandeltijd langer worden.
  • Gebruik je grond die niet van jou is? Dan heb je toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Is de grond eigendom van Delfland? Dan moet je hiervoor apart toestemming aan ons vragen. Bel hiervoor naar (015) 260 81 08 en vraag naar team Vastgoed, of stuur een mail aan vastgoed@hhdelfland.nl.
  • Alle vergunningen worden openbaar gemaakt via de pagina Bekendmakingen en op overheid.nl, in het Waterschapsblad.