Veelgestelde vragen


Hieronder vragen en antwoorden over de Omgevingswet.

Vanaf welke datum geldt de Omgevingswet?  
Vanaf 1 januari 2024 
 
Waar kan ik terecht met algemene vragen over de Omgevingswet?  
- Website Aan de slag met de Omgevingswet https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/   
- Website Informatiepunt Leefomgeving
https://www.iplo.nl 
- Unie van Waterschappen
https://www.uvw.nl

Waar kan ik terecht voor Delfland-gerelateerde informatie over de Omgevingswet?  
Ga naar www.hhdelfland.nl/omgevingswet of bel met het Klant Contact Centrum 015 - 260 8108.

Waar kan ik mijn vergunningaanvraag indienen of melding doen?  
Tot 1 januari 2024 in het Omgevingsloket Online: 
Omgevingsloket online - Startpagina. Na 1 januari 2024 kun je je aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Wat zijn de meest voorkomende activiteiten waar mensen bij Delfland een vergunning voor aanvragen?  
Het plaatsen van een object op of aan het water (zoals een tuinhuisje, steiger of vlonder), het bouwen van een uitrit met een bruggetje, het plaatsen of verwijderen van oeverbeschoeiing.

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet voor mij als inwoner of ondernemer?  
Dat je op één centrale plek al je benodigde vergunningen kunt aanvragen en dat je gestimuleerd wordt de omgeving te betrekken als je plannen hebt in het gebied. Van te voren belanghebbenden betrekken voorkomt juridische procedures.

Hoe heeft Delfland zich voorbereid op de komst van de Omgevingswet, kort samengevat?  
Voor het verwerken en verlenen van vergunningen zijn de werkprocessen aangepast op de Omgevingswet. Delfland wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk samen te werken met andere overheden. Verder wordt Delfland als overheid verplicht om inwoners en ondernemers te betrekken bij projecten, plannen of ontwikkeling van beleid. De regels van Delfland stonden voorheen in de Keur en in Delflands Algemene Regels; met de Omgevingswet staan de regels van Delfland in de Waterschapsverordening.

Wat gebeurt er met mijn vergunning of melding, als ik die vóór 1 januari 2024 heb aangevraagd/gedaan?  
Heb je een vergunning aangevraagd of melding gemaakt vóór de invoering van de Omgevingswet? Als Delfland de vergunning al heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft dan niets te doen. Moeten we de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens de oude situatie. Alleen de aanvragen vanaf 1 januari 2024 gaan volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn lopende vergunning?

Met vragen kun je terecht bij ons Klant Contact Centrum, 015 260 8108. Zij zetten jouw vraag uit bij de betreffende vergunningverlener van de afdeling Regulering en Planadvisering.