Watertoets wordt Weging Waterbelang


Als je plannen hebt in het gebied van Delfland, is het belangrijk om daarin het waterbelang mee te nemen. Zo houden we het gebied veilig en leefbaar. Dat doen we per 1 januari 2024 met behulp van de Handreiking weging waterbelang. Tot die tijd kan dat met de Handreiking Watertoets.

Als je een plan hebt waarvoor de gemeente een omgevingsvisie, een omgevingsplan (nu: bestemmingsplan) moet vaststellen of van het omgevingsplan gaat afwijken, moet de gemeente het waterbelang daarin meewegen. We denken nog steeds graag vanaf het allereerste begin met initiatiefnemers mee over water in plannen voor de fysieke leefomgeving. Vroeg overleg leidt tot betere en geïntegreerde oplossingen.

Je kunt als gemeenten, projectontwikkelaar, adviesbureau en andere initiatiefnemer voor je ruimtelijke plan tot 1 januari 2024 de Handreiking Watertoets voor gemeenten blijven gebruiken. In de Handreiking Watertoets staat met welke wateraspecten je rekening moet houden. Met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 maakt de Handreiking Watertoets plaats voor de Handreiking weging waterbelang voor gemeenten.

Na 1 januari 2024 zal de nieuwe Handreiking weging waterbelang te raadplegen zijn. Inhoudelijk moet je als initiatiefnemer aan dezelfde voorwaarden voldoen maar de te doorlopen stappen verschillen.

Tot 1 januari 2024 is dus de Handreiking Watertoets van kracht. Die vind je op deze pagina: Handreiking Watertoets.