Watertoets wordt Weging Waterbelang


Als je plannen hebt in het gebied van Delfland, is het belangrijk om daarin het waterbelang mee te nemen. Zo houden we het gebied veilig en leefbaar. Per 1 januari 2024 doen we dat met behulp van de Handreiking weging waterbelang; voorheen kon dat met de Handreiking Watertoets.

Als je een plan hebt waarvoor de gemeente een omgevingsvisie, een omgevingsplan (voorheen bekend als bestemmingsplan) moet vaststellen of van het omgevingsplan gaat afwijken, moet de gemeente het waterbelang daarin meewegen. We denken nog steeds graag vanaf het allereerste begin met initiatiefnemers mee over water in plannen voor de fysieke leefomgeving. Vroeg overleg leidt tot betere en geïntegreerde oplossingen.

Je kunt als gemeenten, projectontwikkelaar, adviesbureau en andere initiatiefnemer voor je ruimtelijke plan vanaf 1 januari 2024 de Handreiking weging waterbelang raadplegen. Deze is in de plaats gekomen van de Handreiking Watertoets.

In die handreiking staat met welke wateraspecten je rekening moet houden. Inhoudelijk moet je als initiatiefnemer aan dezelfde voorwaarden voldoen maar de te doorlopen stappen verschillen.

Handreiking weging waterbelang + bijlagen

Meer informatie over de Handreiking weging waterbelang lees je op deze pagina. Hier zijn ook de benodigde bijlagen te vinden.