Gedenkteken herinnert aan voorkomen overstroming


Een bijzonder verhaal dat aandacht verdient: op 1 februari 1953 vond de watersnoods plaats. Ruim honderd mannen uit het Westland  hielpen vrijwillig bij het voorkomen van een overstroming bij ‘s-Gravenzande. Dit heldhaftige optreden van de Westlandse mannen herdenken wij blijvend. Dit doen we met een gedenkteken. Want samen werken aan veiligheid is iets van alle tijden.

Vrijwillig dijkleger

gedenkbeeld strandHet had weinig gescheeld of een groot deel van het Westland was op 1 februari 1953 onder water gelopen. In de vroege morgen brak de smalle duinenrij bij ’s-Gravenzande bijna door. Gelukkig kwamen ruim honderd Westlandse mannen in actie. Delfland riep via een dorpsomroeper een vrijwillig dijkleger bijeen. Met man en macht en met zandzakken, scheppen en kruiwagens werkten zij samen met Delfland om het weggeslagen duin te verstevigen. Mede door het harde werk van dit vrijwillige dijkleger is een overstroming en een economische ramp in het tuinbouwgebied maar net voorkomen. De gevolgen van het zoute water zouden voor de gewassen in het hele tuinbouwgebied een ramp zijn geweest.

Onthulling gedenkteken

groepsfoto onthulling gedenkbeeld strandDit heldhaftige optreden van de Westlandse mannen is op 30 juli 2018 erkend en herdacht. Hoogheemraad Marcel Houtzager van Delfland en wethouder Karin Zwinkels – de Jong van Westland hebben een herinneringsbord onthuld op het duin bij slag Beuke. Hier waren nog enkele vrijwilligers van toen bij aanwezig, maar ook nabestaanden van de inmiddels overleden vrijwilligers.

Bekijk de reportage die SBS Hart van Nederland maakte over de onthulling

Zoektocht naar de helden

Dankzij de hulp van het Historisch Archief Westland hebben wij een aantal hoofdrolspelers kunnen vinden. De zoektocht naar de Westlandse helden was best lastig. Alleen de namen van de mannen die toen een vergoeding kregen, zijn bekend. De meeste vrijwilligers gaven hun bijdrage aan de getroffen mensen in Zeeland. Maar het is gelukt. Er hebben zich tot nu toe negen nog levende helden gemeld. Daarnaast hebben familieleden van inmiddels overleden vrijwilligers zich gemeld.

Vrijwillige dijkwachters van toen en nu

Samenwerken aan veiligheid is iets van toen, nu en de toekomst. Het vrijwillige dijkleger heeft destijds een belangrijke bijdrage geleverd om het Westland veilig te houden. Hun inzet is nog steeds een voorbeeld. Delfland maakt ook nu nog dankbaar gebruik van de vrijwillige dijkbewaking. Het is mooi om te zien dat veel vrijwillige dijkwachten deze rol van vader op zoon doorgeven en zich inzetten voor de veiligheid van dit gebied.

Ontstaan gedenkteken

De WOS maakte aan het begin van dit jaar een documentaire over 65 jaar na de watersnood. De documentaire gaat over de situatie destijds in Westland en de Waterweg-gemeenten. Bij die uitzending ontmoetten hoogheemraad Marcel Houtzager en Jan Buskes van het Historisch Archief Westland de heer Wim van Oosten. Wim heeft destijds gewerkt aan het dichten van de bres in het duin. Na de uitzending waren Marcel Houtzager en Jan Buskes onder de indruk van zijn prestatie. Ze bedachten het plan om deze vrijwilligers te eren. Toen heeft Delfland het initiatief genomen om een gedenkteken op het duin te krijgen. Bianca Bosch-Stalenberg en Job van Dansik van het hoogheemraadschap hebben een eerste opzet voor een ontwerp gemaakt. De bedoeling van het herinneringsbord is dat het voorbijgangers moet prikkelen om stil te staan bij de gebeurtenis en onze beveiliging tegen overstromingen. Buro Kloeg uit Bunnik heeft het ontwerp uitgewerkt en gemaakt.

Lees over deze gebeurtenis in het Historisch archief Westland