Historisch archief


Zoeken door de archieven van Delfland? Dat kan, zowel online als bij ons Historisch archief. Ons Historisch archief is in het stadsarchief Delft opgeslagen en is slechts op afspraak toegankelijk. Voor een bezoek is het wenselijk ruim tevoren contact met ons op te nemen zodat we een bezoek kunnen inplannen. Een afspraak maken kan door een e-mail te sturen aan loket@hhdelfland.nl.

historisch-archief-hoogheemraadschap-delfland

Wat vind je in ons archief?

We bezitten 115 archieven, waarvan het oudste archief begint in de veertiende eeuw. De archieven tot en met 1981 zijn openbaar. Het zijn bestuurlijke-, technische-, polder- en enkele persoonsarchieven. Bij sommige archieven is omschreven wat in het archief zit. Die vind je via de onderstaande link. De overige omschrijvingen zijn op papier beschikbaar bij de studiezaal van Delfland, waar de archieven ook kunnen worden ingezien.

Zoek in de archieven van Delfland

In deze archieven vind je een schat aan geografische, bestuurlijk-juridische, genealogische en technische informatie. De kaarten en tekeningen zijn een belangrijk onderdeel van onze archieven. De archieven bevatten kaartmateriaal vanaf midden zestiende eeuw.

Zoek in de kaartarchieven

Zoek in de vergunningen

Tips online zoeken

Er zijn tips beschikbaar over het zoeken op archieven.nl: de website waar de archieven en inventarissen van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn opgenomen. Bekijk daarvoor de onderstaande links:

  1. Tips eenvoudig zoeken
  2. Tips geavanceerd zoeken

Via de tab 'Archieven en Collecties' is het archief van Delfland terug te vinden.

Onderscheid algemene en bijzondere aard

In het archief is een splitsing gemaakt in het type stukken: Er zijn stukken van algemene aard en stukken van bijzondere aard. De stukken van algemene aard zijn bijvoorbeeld seriemateriaal, zoals reeksen notulen. In de zoekmachine van het archief worden die stukken meestal niet meegenomen. De zoekmachine zoekt namelijk niet in de stukken zelf, maar in de beschrijvingen van de stukken. daar staat niet alles in, dus je weet dan niet precies wat je in die stukken kunt vinden. Ook zijn die stukken in het digitale archief maar beperkt toegankelijk.

Zoeken en zoektermen

Wat kan verder helpen om stukken beter te vinden?

  • Kijk of stukken verdere beschrijvingen hebben, bijvoorbeeld een index. De trefwoorden daarin kunnen een indruk geven over de informatie in de stukken zelf.
  • Kijk of er gidsen zijn die op thema geordend zijn,
  • Let op of het gaat om een digitale archieftoegang of inventaris, of om een collectie, ofwel een digitaal bij elkaar geplaatste set ingangen rond een bepaald thema.
  • Databases kunnen een snelle indruk geven van essentiële data die via bepaalde archieven beschikbaar zijn. Kijk daarom in de inleiding of verantwoording wat het uitgangspunt van de samenstellers. Bedenk dat elke zoekterm een keuze is van die samenstellers (ook makers van algoritmes maken een afweging). Wellicht hadden ze andere vragen in hun achterhoofd.
  • Het kan bij het zoeken in notulen of een soortgelijke serie stukken helpen om te zoeken in een tijdvak.
  • In het archievenoverzicht is bovendien te zien over wat voor soort archieven een instelling beschikt. Bedenk dus in wat voor soort materiaal het antwoord op de vraag te vinden zou kunnen zijn en zoek dan verder via de structuur van dat archief.

Ook foto's en bibliotheek

Behalve de archieven en kaarten zijn er ook een verzameling foto's en een bibliotheek. De fotoverzameling omvat ruim 1900 foto's. De bibliotheek bevat 9000 titels op het gebied van waterstaat, zowel  historisch als moderne. De catalogus van de foto's en de bibliotheek kun je digitaal inzien via de studiezaal aan de Phoenixstraat 32 in Delft. Veel foto's en kaarten zijn gescand.

Zoek in voorwerpen

Transcriptie van moeilijke teksten

Bij genealogisch en waterstaatshistorisch publiek is interesse voor de inhoud van moeilijk leesbare teksten in Delflands 15de en 16de eeuwse archieven. Daarbij zijn transcripties van de teksten een hulpmiddel. Bijvoorbeeld die van Delflands rechtsbronnen. Een moeilijk leesbare reeks is bijvoorbeeld de 'Dingtalen of presentatieboucken': protocollen van rechtsgedingen en vonnissen in zaken met een waterstaatkundige achtergrond tussen particulieren en/of instellingen.

Download de transcriptie van het dingtalenboek 1529-1539 (Oud Archief Delfland inv.nr. 1622, gedeelte 21 november 1529 - 17 april 1532):

Bronnenpublicaties - rechtsbronnen Delfland (pdf, 287 kB)