Monumenten


Delfland is eigenaar van een aantal Rijks- en gemeentelijke monumenten.

De kroonjuwelen van deze monumenten zijn het Gemeenlandshuis aan de Oude Delft en de vijf molens: de Schaapweimolen, de Dijkmolen, de Nieuwlandsemolen, de Wippersmolen de Groenveldse molen. Deze monumenten zijn dan ook in het cultuurhistorisch vastgoed beleid door het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland aangewezen als identiteitsdragers.