Energie


Sinds 2005 doen we ons best om ons energieverbruik te verminderen. Ons doel is om jaarlijks 3% te besparen. En dat lukt. Bovendien wekken we zelf duurzame energie op en kopen we duurzaam in. Zo werken we toe naar het doel om Delfland in 2025 net zoveel energie te laten opwekken als verbruiken. Als dat lukt, zijn we energieneutraal.

Regionale Energie Strategie(2)

Energieneutraal in 2025

De komende jaren gaan we meer groen gas maken en zonnecellen aanleggen. Ook willen we energie opwekken met aquathermie. Daarbij halen we warmte uit bijvoorbeeld sloten en rivieren, maar ook uit gezuiverd afvalwater. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om onze terreinen beschikbaar te stellen voor zonne- en windenergie.

We hebben al mooie stappen gezet door op twee van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), De Groote Lucht en Harnaschpolder, biogas om te zetten in groen gas. Ook op AWZI Houtrust gaan we eind dit jaar een installatie voor groen gas gebruiken.

Samenwerking

Wij werken veel samen met de regio, bijvoorbeeld in de regionale energiestrategie (RES) regio Rotterdam Den Haag. Daarin werken 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland samen. Het doel is om in 2050 duurzame, betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energie te kunnen leveren.

Afspraken in de RES Rotterdam Den Haag

De waterschappen van de Regionale Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt:

  • De waterschappen zijn energieneutraal in 2050
  • Energieneutraal worden is geen doel op zich, maar we zorgen ervoor dat we minder CO₂-uitstoten en betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energie kunnen bieden aan iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.
  • De waterschappen onderzoeken waar eigen terreinen en middelen kunnen worden gebruikt voor de overgang naar duurzame energie.
  • De waterschappen werken mee aan het ontwikkelen van aquathermie (waarbij warmte uit sloten, meren, kanalen, rivieren en gezuiverd afvalwater wordt gehaald).
  • De waterschappen werken mee aan onderzoek naar het gebruiken van het eigen biogas voor elektriciteit en warmte. Ook werken ze mee aan onderzoek naar levering van groen gas aan het aardgasnet.
  • De waterschappen werken samen met gemeenten en bedrijven op het gebied van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.
  • De waterschappen onderzoeken hoe zij er voor kunnen zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen bij de afvalwaterzuiveringen minder wordt.

Heb je vragen of ideeën? Mail naar duurzaamcirculair@hhdelfland.nl