Energie uit vies water halen


Oscar Helsen is beleidsadviseur bij Delfland. Hij houdt zich bezig met de manieren waarop we afvalwater kunnen hergebruiken. We halen er allerlei nuttige grondstoffen uit. Daarnaast kunnen we met ons vieze water energie opwekken. Oscar legt uit hoe dit precies werkt.

tomatenplanten in kas

Het vieze water dat je iedere dag wegspoelt, maken we bij zuiveringsinstallaties van Delfland schoon. Maar dat niet alleen: we halen zelfs energie uit jouw vieze water

Bacteriën eten vieze deeltjes op

"Het schoonmaken van dat vieze water gebeurt met bacteriën. Deze bacteriën eten de vieze deeltjes in het water op en zakken dan naar de bodem. Die prut met bacteriën wordt slib genoemd. Het slib vergisten we en zo ontstaat biogas. Met biogas wekken we elektriciteit en warmte op. Deze energie gebruiken we bij het schoonmaken van het vieze water."

Nuttige grondstoffen

"Maar we halen niet alleen energie uit je vieze water. Er zitten ook grondstoffen in die we kunnen gebruiken. We kunnen er fosfaat uit halen. Deze stof vervangt bijvoorbeeld kunstmest. En het restwater? Dat zouden we nog een extra schoonmaakbeurt kunnen geven. Dan kan het gebruikt worden als gietwater in de tuinbouw."

Weinig zoetwater

"Het klimaat verandert. Hierdoor hebben we vaker droge zomers. Er is dan weinig zoetwater. Delfland steekt veel energie in het schoon maken van rioolwater. Vervolgens laten we dit schone zoete water de Noordzee of de rivier in lopen. Dat is zonde. Delfland onderzoekt nu of het mogelijk is om dit schone water in het eigen gebied te houden. Op die manier zijn we minder afhankelijk van anderen voor ons zoetwater."